Ngày kim thần thất sát – Ngày Xấu trong mục chọn ngày

Nhị Thập Bát Tú có 7 vì tinh quan là Giác, Cang, Khuê, Lâu, Ngưu, Quỷ, Tinh gọi là Kim Thần Thất Sát.

“Kim thần” nghĩa là một nhân vật, đấng tối cao theo tín ngưỡng, đấng tối cao này quản lý một lĩnh vực nào đó và có quyền lực, phép thuật màu nhiệm. Thần linh thường được phân làm hay nhóm.

 Kim thần là một vị thần chuyên quản lý việc sát phạt, trấn áp, ngăn trừ, gieo rắc tai họa. Sách Thiên Hồng phạm viết rằng: Kim thần là tinh của Thái bạch, thần của bạch thú, chủ chiến tranh, loạn ly, chết chóc, hạn hán, ôn dịch..

Thất sát nghĩa gần giống với sao Thất sát trong tử vi đẩu số chủ về gan dạ, quả cảm, xung đột, sát phạt, hình khắc, sợ hãi, kinh hoàng, thảm khốc…

Kim thần thất sát là một hung thần chủ về những điều không may, đang sợ hãi, thương tổn, xung đột trong cuộc sống.

Ngày Kim thần thất sát là một ngày đại hung, vì theo tài liệu Kim thần là hung thần mang theo xung đột, tai ương, bệnh tật, chiến tranh, chết chóc, hạn hán, ôn dịch vì thế cho nên khi chọn ngày để tiến hành những công việc quan trọng người ta thường kiêng kỵ những ngày này.