HƯỚNG DẪN CHỌN GIỜ TỐT NHẤT TRONG XEM NGÀY TỐT XẤU

HƯỚNG DẪN CHỌN GIỜ TỐT NHẤT TRONG XEM NGÀY TỐT XẤU

Hôm nay phong thủy thanh hóa xin giới thiệu các bạn cách lược bỏ được ngày giờ xấu trong những ngày tốt, đây chỉ là 1 số ít chúng tôi đưa ra (các bài sau sẽ viết đủ hơn hoặc được cập nhập). Thường mọi người sẽ nên tránh giờ sát chủ, thọ tử, vãng vong.vvvv Ngoài ra cần chọn các giờ Quý đăng thiên môn, phúc tinh, nhật lộc, vvv

Giờ sát chủ trong tháng:

Tháng 1;7 sát chủ ở giờ Dần

Tháng 2;8 sát chủ ở giờ Tỵ

Tháng 3;9 sát chủ ở giờ Thân

Tháng 4,10 sát chủ ở giờ Thìn

Tháng 5;11 sát chủ giờ Dậu

Tháng 6;12 sát chủ giờ Mão

Giờ thọ tử theo ngày:

Ngày Tý: Giờ sửu (1-3)

Ngày Sửu:Giờ Ngọ (11-13) Trưa

Ngày Dần giờ Ngọ (11-13) Trưa

Ngày Mão giờ Tỵ (9-11)

Ngày Thìn giờ Tỵ (9-11)

Ngày Tỵ giờ Ngọ (11-13) Trưa

Ngày Ngọ giờ Mùi (11-13)

Ngày Mùi giờ Ngọ (11-13) Trưa

Ngày Thân giờ Mão (5-7) sáng

Ngày Dậu Giờ Tỵ ( 9-11) trưa

Ngày Tuất giờ Mùi (13-15)

Ngày Hợi giờ Ngọ (11-13) Trưa

Tuổi cô thần quả tú trong Cưới Xin

Tuổi Dần – Mão – Thìn Tránh ngày giờ Tỵ, Sửu

Tuổi Tị – Ngọ- Mùi Tránh  ngày giờ Thân ,Thìn

Tuổi Thân – Dậu – Tuất tránh ngày giờ Hợi, Mùi

Tuổi Hợi – Tí – Sửu tránh ngày giờ Dần, Tuất

Tứ hành xung chọn giờ:

Nhóm 1: Dần – Thân – Tỵ – Hợi (Kỵ liệm, chôn cất)

Nhóm 2: Thìn – Tuất – Sửu – Mùi

Nhóm 3: Tý – Ngọ – Mão – Dậu