TUẾ PHÁ LÀ GÌ ? CÁCH HÓA GIẢI TUẾ PHÁ

TUẾ PHÁ LÀ GÌ ? CÁCH HÓA GIẢI TUẾ PHÁ
TUẾ PHÁ (còn gọi là ĐẠI HAO):
Không phải là 1 sao nào trên bầu trời, mà chỉ là phương vị đối diện với Thái Tuế. Gọi là TUẾ PHÁ (tức kình chống, hay phá hoại Thái Tuế) vì đó là vị trí xung đối, tức chống lại, hoặc đối nghịch với Thái Tuế. Tuế Phá sở dĩ hung hiểm vì khi Thái Tuế đi đến đâu sẽ cuốn hút hết dương khí, hay mọi khí trường, từ lực trong không gian về phía đó, khiến cho khu vực đối diện với nó hoàn toàn trống rỗng, hoặc chỉ còn toàn âm khí. Cho nên khu vực này không có điều kiện để sinh sôi nảy nở hoặc phát triển, mà chỉ đem đến những thất bại, bệnh tật, hoặc chia ly, chết chóc… mà thôi. Vì thế, phương vị của Tuế Phá là phương vị suy bại của năm đó, nên cần phải né tránh. Nếu xung động tất sẽ mang đến nhiều thất bại, hao tán tài, vật (vì vậy nên mới có tên là ĐẠI HAO), hoặc tai họa. Người đi làm thì dễ bị bãi chức, mất việc, công việc làm ăn, kinh doanh gặp nhiều trắc trở, tài lộc thất thoát, hợp đồng bị gián đoạn, hủy bỏ, gia đình chia lìa, hoặc dễ bị ly dị…nếu nặng có thể đi tới tử vong. Vì Tuế Phá bao giờ cũng là phương vị đối diện của Thái Tuế, nên tùy theo vị trí của Thái Tuế theo từng năm mà Tuế Phá cũng thay đổi như bảng dưới.
Nói “xung động” tới phương vị của Tuế Phá tức là ngủ, làm việc, hoặc cửa ra vào nhà, hay tu sửa nhà cửa tại khu vực của Tuế Phá. Chưa kể là đi xa, cưới gả, dời chỗ ở về phương đó cũng đều chủ tai họa, hao tán, trắc trở, thất bại. Chẳng hạn như năm THÌN thì Tuế Phá tại TUẤT (TÂY BẮC), nếu giường ngủ hoặc phòng ngủ mà đặt ở nơi đó trong nhà (tính theo tâm nhà) thì sẽ có tai họa, hay mọi sự đều bị bế tắc. Đối với việc tu sửa nhà cửa, nếu đó là khu vực của Tuế Phá thì cần phải tránh, nếu tu sửa tất sẽ có tai họa. Nếu khu vực này khi tu sửa còn làm rộng thêm ra thì âm khí càng nhiều mà chống lại dương khí, khiến cho tai họa càng nặng, người trong nhà có thể mang bệnh tật nặng, thương tích hoặc tử vong. Ngoài nơi sinh hoạt, nếu cửa ra, vào mà nằm tại phương vị của Tuế Phá thì tối thiểu công việc làm ăn cũng khựng lại, vất vả hơn trong năm đó. Nếu nặng thì công việc thất bại, dễ bị sa thải, thất nghiệp, tài lộc túng thiếu, hay bị phạm pháp, kiện tụng, hình ngục, bệnh hoạn, nặng hơn nữa có thể bị thương tích hoặc tử vong. Ngoài ra, vấn đề đụng chạm tới Tuế Phá, không những chỉ trong phạm vi tu sửa nhà cửa, phương vị sinh hoạt và cửa ra vào… mà còn ngay cả tới vấn đề chọn ngày tốt, xấu cho việc cưới hỏi, nhập trạch… Cho nên, trong bất cứ năm nào mà những tháng, ngày, giờ có địa chi xung với năm đó thì đều bị xem là tháng Tuế Phá, ngày Tuế Phá, giờ Tuế Phá. Những tháng, ngày, giờ đó KHÔNG THỂ được tuyển chọn để làm ngày cưới hỏi hay nhập trạch, khởi sự công việc làm ăn… Nếu chọn sẽ gặp trở ngại hoặc tai họa sau này.
Sau cùng, nếu trong năm, tháng, ngày, giờ sinh của 1 người mà có bất cứ 1 Địa Chi nào xung với Thái Tuế của năm đó là đều có dấu hiệu sẽ gặp tai họa. Nếu như cửa ra vào, phương vị sinh hoạt không phạm vào những khu vực của Thái Tuế hoặc Tuế Phá, thì thường không có chuyện gì, hoặc chỉ bị những bệnh tật, tai họa nhẹ mà thôi. Nhưng nếu chúng lại còn phạm vào những khu vực có Thái Tuế, hoặc Tuế Phá thì tai họa sẽ nặng, và nhiều khi rất nguy hiểm.