CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ KHI VÀO NHÀ MỚI

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ KHI VÀO NHÀ MỚI

Khi nhập trạch chúng ta cần có đồ cúng và làm lễ cúng theo văn khấn.

Các bước chuẩn bị nhập trạch:

 1. Mâm lễ cúng hoa quả
 • Chọn đủ 5 loại trái cây là các quả to, căng bóng, màu sắc bắt mắt và không bị thối, nát.

 

 1. 2. Mâm Lễ Hương Hoa
 • Hoa tươi: Nên chọn hoa cúc, hoa hồng tránh chọn các loại hoa dại, không sạch sẽ.
 • Hương, 1 cặp nến
 • Trầu cau đã têm sẵn
 • Vàng mã
 • Muối, gạo, nước
 1. Mâm Cơm Cúng
 • 1 bộ tam sên (1 miếng thịt luộc, 1 con tôm luộc, 1 trứng vịt luộc)
 • Xôi, gà luộc nguyên con.
 • 3 chung trà, 3 chung rượu và 3 điếu thuốc.
 1. VĂN KHẤN THẦN LINH

 

Nam mô a di Đà Phật (nhắc 3 lần)

Con xin kính lạy chín phương Trời, cùng chư Phương mười phương.

Kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ cùng chư vị Tôn thần.

Con xin kính lạy Thần Linh Thổ Địa, Bản Gia Táo Quân, tất cả các vị thần linh cai quản xứ này.

Con tên là ………………………………., tuổi………… mệnh…..

Hôm nay, nhân ngày lành tháng tốt, ngày … tháng … năm … (nhằm ngày … tháng … năm … âm lịch) con sắm sửa lễ vật hương quả, trầu cau để bày lên trước án xin kính cẩn tâu trình đến chư vị thần linh:

Các vị Thần linh

Thông minh chính trực

Giữ ngôi tam thai

Nắm quyền tạo hóa

Thể đức hiếu sinh

Phù hộ dân lành

Bảo vệ sinh linh

Nêu cao chính đạo

Nêu cao chính đạo

Gia đình chúng con vữa xây cất ngôi nhà tại địa chỉ này là… Nay công trình viên mãn, mọi sự hoàn thành, chọn được ngày lành tháng tốt nên cúi mong chư vị Thần kinh tề tựu hưởng lễ vật cho chúng con được nhập trạch vào nhà mới, sau đó lập bát hương thờ cúng thần linh. Cũng xin các vị thần anh minh cho chúng con được rước vong linh gia tiên chúng con về nhà mới tại …………………. thờ phụng

Cầu xin được thần linh chứng giá, gia ân tác phúc, phù hộ độ trì cho gia đình làm ăn phát đạt, an ninh, khang thái, cuộc sống an lành.

Tín chủ cũng xin thành tâm mời những hương linh phảng phất, vong hồn không nơi nương tựa quanh đây đến thụ hưởng lễ vật. Mong được phù trì ăn nên làm ra, cuộc sống an lac, gia đạo thuận hòa, phòng tránh được những điều xui rủi.

Chúng con dù lễ bạc nhưng tâm thành, xin cúi đầu kính lễ, cúi mong được thần linh chứng giám.

Cẩn cáo!

Nam mô a di Đà Phật! (nhắc lại 3 lần)

 1. VĂN KHẤN TỔ TIÊN KHI NHẬP TRẠCH

 

Nam mô a di Đà Phật (nhắc 3 lần)

Con xin kính lạy LIỆT TỔ LIỆT TÔNG…………. GIA TẠI THƯỢNG.

Kính lạy trước CỬU HUYỀN THẤT TỔ NỘI NGOẠI GIA TIÊN LINH

Con tên là ………………………..… Hôm nay ngày lành tháng tốt, là ngày…tháng…năm…(nhằm ngày…tháng…năm…âm lịch)

Chúng con vừa dọn đến nhà mới tại địa chỉ:….

Nhờ ân phúc của tổ tiên và ông bà phù hộ mà gia đình đã tạo dựng được nơi ở mới. Hôm nay chúng con đã sắm sửa lễ vật – hoa quả – hương nhang – trầu cau, xin thành tâm thắp nén nhang dâng lên án thờ. Kính cẩn cầu xin tổ tiên cùng chư vị hương linh nội ngoại chứng giám cho lòng thành, tề tựu về đây thụ hưởng lễ vật, để phù hộ cho con cháu được xuất nhập bình an, gia đạo thuận hòa, cuộc sống hưng thịnh, mọi điều bình an mạnh khỏe.

Chúng con cũng xin được rước tổ tiên về đới địa chỉ mới ………………….… để tiếp tục thờ phụng, hương nhang mỗi ngày, thể hiện chữ hiếu của con cháu. Lễ bạc tâm thành nên chúng con xin kính lễ, cúi mong đấng tổ tiên chứng giám ưng thuận, thọ cảm ân sâu.

Cẩn cáo!

Nam mô a di Đà Phật! (nhắc lại 3 lần)

 1. VĂN KHẤN TẠ LỄ NHẬP TRẠCH

Nam mô a di Đà Phật! (nhắc lại 3 lần)

Con kính lạy tổ tiên, Hiền khảo, Hiền tỷ cùng chư vị hương linh nội ngoại họ:…

Tín chủ chúng con là:……………………………………….

Hôm nay là ngày…..tháng……năm…….âm lịch

Hương đăng chúng con đã bắc, các lễ vật đã dâng trình, tâm niệm cũng đã trình báo. Trước bản tọa chư vị tôn thần xin được cúi xin hoan hỷ hải hà thu nhận chứng giám. Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm nhằm tạ ơn các ngài xin các ngài chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì đến tín chủ chúng con toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lại xin tạ ơn Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị hương linh, gia tiên nội và ngoại họ…………………..… Cúi xin thương xót cho con cháu chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật. Gia đình chúng con xin cảm tạ!.

Tín chủ con xin được tạ ơn các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đã đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Tạ ơn các vị đã phù trợ, luôn giúp đỡ và che chở cho chúng con ở đây.

Chúng con lễ bạc tâm thành, xin được hóa vàng tiễn mã kính biếu lên các ngài, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật! (nhắc lại 3 lần)