KẾ HOẠCH CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN 1/500 ĐÔNG THỊNH ĐÔNG SƠN

KẾ HOẠCH CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN 1/500 ĐÔNG THỊNH ĐÔNG SƠN

UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tây Bắc đường vành đai phía Tây tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn và phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khoảng 36,7 ha.

Tổng diện tích đo vẽ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 khoảng 50,0 ha.

Quy mô dân số: dự kiến khoảng 6.000 người. 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khảo sát, lập quy
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tây Bắc đường vành đai phía
Tây tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn và phường Đông Tân, thành phố Thanh
Hóa, với nội dung sau:
– Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 03 gói thầu.

– Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa thực hiện việc lựa chọn
nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 2 (tư vấn
khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500) theo quy định.