Giờ thiên quan quý nhân, giờ tốt nhất trong xem ngày

Giờ thiên quan quý nhân, giờ tốt nhất trong xem ngày

 

Cái trùng của Tứ trụ và trong giờ thuật xem ngày đều hướng đến là GIỜ QUÝ ĐĂNG THIÊN MÔN.

Sách cổ ghi rằng: “Năm tốt không bằng tháng tốt, tháng tốt không bằng ngày tốt, ngày tốt không bằng giờ tốt”. Việc quá cấp bách không chọn được ngày tốt thì cũng phải cố gắng chọn cho được giờ tốt, giờ đẹp. Đây là bí quyết trạch cát của người xưa.

Người mà trong tứ trụ có “Cát thần Thiên Ất Quý Nhân”, là cát tinh (sao tốt) chủ về trí tuệ, sự thông minh, thì cuộc đời gặp hung hóa cát. Người mà thân vượng thì càng thêm phú quý, sức khỏe dồi dào.

Cát thần Thiên Ất Quý Nhân” nhập mệnh – Cũng như tra giờ tốt trong ngày. Lấy thiên can làm chính chứ không lấy địa chi
1. Thiên Can ngày (hoặc Thiên Can năm) là Giáp (hoặc Mậu) gặp Địa Chi Sửu (hoặc Mùi) trong tứ trụ.
2. Thiên Can ngày (hoặc Thiên Can năm) là Ất (hoặc Kỷ) gặp Địa Chi Tý (hoặc Thân) trong tứ trụ.
3. Thiên Can ngày (hoặc Thiên Can năm) là Bính (hoặc Đinh) gặp Địa Chi Hợi (hoặc Dậu) trong tứ trụ.
4. Thiên Can ngày (hoặc Thiên Can năm) là Canh (hoặc Tân) gặp Địa Chi Dần (hoặc Ngọ) trong tứ trụ.
5. Thiên Can ngày (hoặc Thiên Can năm) là Nhâm (hoặc Quý) gặp Địa Chi Mão (hoặc Tỵ) trong tứ trụ.