Cách Xem Đại Hạn Trong Tử Vi Chính Xác Nhất

Cách Xem Đại Hạn Trong Tử Vi Chính Xác Nhất

KINH NGHIỆM ĐOÁN VẬN HẠN ĐỜI NGƯỜI

Hỉ thần,Thiên hỉ hội hợp Vận sinh con

Thiên khôi,Thiên việt hội hợp Đỗ đạt, công danh làm ăn tốt, tin hay

Bạch hổ,Đường phù hội hợp Hay bị tai họa

Bạch hổ,Tang môn hội hợp Suy bại, ốm đau
Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp Hạn nặng, suy thoái, ốm đau

Hạn Tài Bạch có sao Lộc Tồn thì mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng.

Hữu bật,Tả phù hội hợp Vận sinh con

Hữu bật,Tả phù hội hợp Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

Lộc tồn,Thiên mã hội hợp Vận phát tài làm giàu

Đẩu quân Có biến cố trọng đại trong tháng

Long trì,Phượng các Trong nhà có việc vui mừng

Vận có sao Tang môn Có tang, nếu không cũng đau yếu (có thể mạch máu), mất của, tù tội

Hỏa tinh,Thiên mã hội hợp Bị nạn nhà cháy

Văn khúc,Văn xương hội hợp Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

Bạch hổ,Hoa cái,Long trì,Phượng các hội hợp Vận thi đậu, thăng tiến, công danh (Tứ Linh)

Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp Không nên gần ác thú

Phục binh,Thiên cơ hội hợp Hiển hách, chỉ huy quân đội
Bạch hổ tọa thủ và các sao Phi liêm hội hợp Mọi sự hanh thông, hoạnh phát hoạnh tài, trong nhà có chuyện vui mừng

Bạch hổ tọa thủ và các sao Tham lang hội hợp Mắc tai nạn xe cộ hay bị ác thú cắn đá

Bạch hổ tọa thủ và các sao Thiên khốc hội hợp Chó cắn

Long trì,Phượng các Trong nhà có việc vui mừng

Lộc tồn,Thiên mã hội hợp Phát tài

Đẩu quân,Kình dương,Thiên hình hội hợp Bị đâm, bị cắt hay mổ xẻ

Quả tú,Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc hội hợp Có tang

Thiên Mã, Đà La, Thai hội hợp – Hạn có Thiên Mã, Đà La, Thai, là hạn bôn ba, có nhiều sự thay đổi.

Long trì,Phượng các Trong nhà có việc vui mừng

Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

Bạch hổ,Tham lang Súc vật cắn, tai nạn

Liêm trinh tọa thủ và các sao Phá quân,Tham lang,Thất sát hội hợp Đau yếu bị oán trách

Thất sát tọa thủ và các sao Hóa kỵ hội hợp Thân thể bị đau đớn hay mang tiếng nhục nhã

Liêm trinh,Phượng các,Tham lang hội hợp Bị trách oán
Phá quân,Thiên hình hội hợp Tù tội

Thất sát tọa thủ và các sao Tiểu hao hội hợp Đau ốm nặng, có tang

Cô thần,Quả tú hội hợp Vận tang thương

Đà la tọa thủ và các sao Thái tuế hội hợp Có tang, mắc thị phi, khẩu thiệt

Thiên mã Triệt đồng cung – Thiên Mã nếu gặp thêm sao TRIỆT, đề phòng có sự té ngã, là hạn thay đổi chỗ ở.

Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp Lừa người

Đà la,Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp Sinh kiện sự lôi thôi

Quốc ấn,Triệt Công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị truất giáng

Thiên mã,Triệt Mọi sự đều bế tắc, mưu sự chẳng được toại lòng, công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị bãi truất, đau yếu mất của, mắc tai nạn xe cộ, ngã đau, chân tay có thương tích. Gặp Hạn này nếu thay đối chỗ ở cũng đỡ lo ngại một phần nào những sự chẳng lành.

Triệt,Tướng quân Mắc nạn đao thương hay xe cộ, đầu và mặt bị đau đớn, nếu không cũng bị mất quyền thế, bị truất giáng quan chức

Lộc tồn tọa thủ và các sao Hóa lộc hội hợp Đại phát tài (Hóa Lộc chiếu mới thật tốt đẹp) nếu cùng Lộc Tồn nhập Hạn đồng cung sự tốt đẹp tất bị chiết giảm

Tang môn tọa thủ và các sao Hỏa tinh hội hợp Cháy nhà

Thiên hình,Thiên khôi Nạn gươm súng

Kình dương tọa thủ và các sao Thiên riêu hội hợp Ghẻ lở, có mụn nhọt

Thiên Mã, Đà La, Thai hội hợp – Hạn có Thiên Mã, Đà La, Thai, là hạn bôn ba, có nhiều sự thay đổi.

Cự môn,Hóa kỵ hội hợp Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

Đường phù tọa thủ và các sao Bạch hổ hội hợp Có tang, đau yếu, nếu không cũng mắc tù tội hay bị lưu đày

Hóa quyền tọa thủ và các sao Tham lang,Vũ khúc hội hợp Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, có uy quyền hiển hách

Bạch hổ tọa thủ và các sao Tấu thư hội hợp Mưu sự được toại lòng, có quan chức được cao thăng, nếu đi thi chắc chắn là đỗ

Bạch hổ tọa thủ và các sao Tham lang hội hợp Mắc tai nạn xe cộ hay bị ác thú cắn đá

Cự môn tọa thủ và các sao Hóa lộc hội hợp Tất không nên mưu những việc quá lớn, nếu nuôi nhiều cao vọng như “ném kiếm lên sao Đẩu, sao Ngưu” chắc chắn là phải thất bại đau đớn

Hỏa tinh,Linh tinh,Tang môn hội hợp Đau ốm, tán tài, có tang, nếu không nhà bị cháy

Hỏa tinh,Thiên hình hội hợp Bị sét đánh hay điện giật

Cô thần,Quả tú hội hợp Vận tang thương

Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp Lừa người

Hóa kỵ,Thiên đồng Đau bụng

Thiên hư,Thiên khốc Đau ốm, buồn

Đẩu quân Có biến cố trọng đại trong tháng

Quả tú,Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc hội hợp Có tang

Thiên cơ tọa thủ và các sao Quả tú hội hợp Túng thiếu

Thiên cơ tọa thủ và các sao Thiên hư,Thiên khốc hội hợp Mắc bệnh phổi, ho nhiều

Địa không,Địa kiếp hội hợp Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

Phục binh,Thiên cơ hội hợp Hiển hách, chỉ huy quân đội

Bạch hổ,Quan phù,Quan phủ,Thái tuế hội hợp Hay sinh kiện tụng cãi nhau và ốm đau

Phục binh tọa thủ và các sao Tang môn hội hợp Có tang lớn

Phục binh tọa thủ và các sao Bạch hổ hội hợp Có tang, mắc kiện cáo, mắc tù tội

Hỏa tinh tọa thủ và các sao Tang môn hội hợp Nhà cửa bị cháy lớn

Thiên mã,Trường sinh hội hợp Ắt gặp được nhiều sự may mắn bất thường

Địa kiếp,Hữu bật Bị lừa

Đà la tọa thủ và các sao Thái tuế hội hợp Có tang, mắc thị phi, khẩu thiệt

Đại hao,Tuyệt Đại phá sản

Lộc tồn tọa thủ và các sao Thiên mã hội hợp Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, nếu đi xa buôn bán chắc chán là buôn một bán mười

Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên khốc hội hợp Trong nhà có người chết, của cải hao tán, nuôi súc vật không lợi

Thiên mã tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên khốc hội hợp Có uy quyền, nếu có quan chức nhất là võ chức tất được cao thăng

Hóa lộc,Thiên mã hội hợp Vận phát tài làm giàu

Thiên hư,Thiên khốc Đau ốm, buồn

Thiên khôi,Triệt Mắc tai nạn khủng khiếp, đầu bị thương rất nặng, nếu có quan chức tất bị bãi truất

Hồng loan tọa thủ và các sao Thanh long hội hợp Mắc tai nạn bất ngờ

Mục lục bài viết

Địa kiếp,Hoa cái hội hợp Đánh nhau gây nên tai vạ

Kình dương tọa thủ và các sao Lực sĩ hội hợp Công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị bãi truất, nếu có công trạng cũng không được mọi người biết đến

Phá quân tọa thủ và các sao Quả tú hội hợp Tai nạn dọc đường

Phá quân tọa thủ và các sao Phượng các hội hợp Bị trách oán

Liêm trinh tọa thủ và các sao Phá quân,Tham lang,Thất sát hội hợp Đau yếu bị oán trách

Lộc tồn,Thiên mã Sẽ có điềm xuất ngoại có tin vui tiền tài, có sự thay đổi tốt hơn, nên khéo léo nắm bắt cơ hội này

Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp Hạn nặng, suy thoái, ốm đau

Phong cáo,Thai phụ hội hợp Có danh chức

Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách hội hợp Có tang lớn

Lộc Tồn, Thiên Mã – Lộc Tồn, Thiên Mã: Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng.

Thiên mã,Trường sinh hội hợp Ắt gặp được nhiều sự may mắn bất thường

Bạch hổ,Đà la,Hóa kỵ,Thái dương hội hợp Thật là hạn cay đắng, phải giữ mình kẻo hùm, chó cắn

Cự môn,Đà la,Hóa kỵ,Thái tuế hội hợp Vận nghèo túng ba đào không yên

Lộc tồn,Thiên mã Sẽ có điềm xuất ngoại có tin vui tiền tài, có sự thay đổi tốt hơn, nên khéo léo nắm bắt cơ hội này

Quan phù,Thái tuế hội hợp Chỉ đi hầu tòa suốt tháng

Thiên mã,Trường sinh Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

Hóa kỵ,Hồng loan Tơ duyên rắc rối

Hóa kỵ,Thất sát Đánh lộn

Hóa kỵ tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp Tai nạn liên miên, mất của, nếu có quan chức tất bị bãi truất vì ăn hối lộ

Hóa kỵ tọa thủ và các sao Kình dương,Phá quân hội hợp Đánh nhau lớn, bị thương nặng

Bệnh phù,Địa không,Địa kiếp hội hợp Mắc bệnh phong tình

Hữu bật,Tả phù hội hợp Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

Hữu bật,Tả phù hội hợp Vận sinh con

Phá quân,Triệt Chết đường

Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên hình hội hợp Có tang lớn, đau yếu nặng, nếu không cũng mắc tai nạn xe cộ hay ngã từ cao xuống
Lộc tồn tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp Đau yếu, mắc lừa, mất của

Kình dương tọa thủ và các sao Lực sĩ hội hợp Công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị bãi truất, nếu có công trạng cũng không được mọi người biết đến

Lộc Tồn, Thiên Mã – Lộc Tồn, Thiên Mã: Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng.

Thiên cơ tọa thủ và các sao Hóa Lộc hội hợp Kinh doanh phát tài, mọi sự hanh thông, thường quyền hành lớn trong tay, lại gặp được nhiều quý nhân phù trợ. Lại càng được phát đạt.
Tham lang tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp Mọi sự đều bế tắc, hao tổn tiền tài, nếu có công danh tất bị truất giáng

Tướng quân tọa thủ và các sao Quốc ấn,Thiên hình hội hợp Nếu có quan chức tất được cao thăng, nếu là võ quan, chắc chắn là có binh quyền lớn trong tay

Bạch hổ tọa thủ và các sao Phi liêm hội hợp Mọi sự hanh thông, hoạnh phát hoạnh tài, trong nhà có chuyện vui mừng

Bạch hổ,Thiên khốc hội hợp Trong nhà có người chết, của cải hao tán, nuôi súc vật không lợi

Bạch hổ,Quan phù,Quan phủ,Thái tuế hội hợp Hay sinh kiện tụng cãi nhau và ốm đau

Điếu khách,Thiên khốc,Thiên mã Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

Đường phù tọa thủ và các sao Bạch hổ hội hợp Có tang, đau yếu, nếu không cũng mắc tù tội hay bị lưu đày

Sao Mộc dục 1. Mệnh nam về vấn đề sinh hoạt tình dục nên tiết chế, tránh xa nữ sắc. 2. Mệnh nữ nên cẩn thận, chớ bị dụ dỗ, không nên tham lam, vọng tưởng

Bệnh,Quan đới,Thai hội hợp Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Đới – Bệnh – Thai. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Lên cao đấy, rồi bệnh đấy, ra đời để trải qua mọi cảnh ngộ, cuộc đời chỉ là giấc hoàn lương, thịnh suy luân kiếp.

Thái âm,Thái dương tọa thủ và các sao Đà la,Kình dương hội hợp Đau mắt

Thiên khôi tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp Có thương tích ở đầu hoặc bị đánh đập hoặc mắc tai nạn về đao thương

Cự môn,Hóa kỵ hội hợp Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

Phá quân tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp Đòn đánh, ẩu đả, nếu không cũng mắc tù tội

THIÊN DI có sao Thiên mã Thay đổi chỗ ở hay công việc, nếu không, cũng phải xa nhà

Hồng loan,Kình dương Gặp người tình như ý

Hóa lộc,Thiên mã hội hợp Buôn bán nay đây mai đó, rất phát tài

Hóa lộc,Lộc tồn hội hợp Ra ngoài danh giá, nhiều người kính trọng

Hóa khoa,Tử vi Tử vi Hóa Khoa ở cung Thiên Di, là chủ về đi xa có quý nhân nâng đỡ, dìu dắt; ở bên ngoài có lợi về phát triển sự nghiệp. Chủ về thăng quan phát tài, hoặc tăng thêm cơ hội du lịch, hoặc được quý nhân đề bạt hoặc trợ giúp.

Hóa khoa,Tử vi Chủ về ở hải ngoại, nơi xa bình an, lợi về cầu học

Đế vượng,Hữu bật,Tả phù hội hợp Sinh con

Đế vượng,Mộ,Trường sinh hội hợp Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Sinh – Vượng – Mộ. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Lúc sống thì đoàng hoàng, ngay thẳng; khi chết, mộ được yên (không ai chửi).

Bát tọa,Tam thai Có danh chức, tài lộc, dồi dào

Kình dương,Thiên tướng Cần phòng nữ sắc hoặc bị nữ giới vu khống, hãm hại

Linh tinh tọa thủ và các sao Thiên việt hội hợp Sét đánh

Thiên mã,Trường sinh hội hợp Ắt gặp được nhiều sự may mắn bất thường

Thất sát tọa thủ và các sao Tiểu hao hội hợp Đau ốm nặng, có tang

Bệnh,Quan đới,Thai hội hợp Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Đới – Bệnh – Thai. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Lên cao đấy, rồi bệnh đấy, ra đời để trải qua mọi cảnh ngộ, cuộc đời chỉ là giấc hoàn lương, thịnh suy luân kiếp.

Người già mà hạn gặp sao Đào Hoa là xấu, hạn đau bệnh nặng, có thể đưa đến tử vong.

Hóa kỵ,Phục binh,Thái tuế hội hợp Sinh ra kiện tụng, thù hằn

Bạch hổ,Quan phù,Thái tuế hội hợp Làm được việc tốt, được tiếng tốt, nhiều lợi lạc

Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Mộc dục – Suy – Tuyệt. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Ham sống, ăn sổi ở thì, chạy theo các bả ở đời (nhưng vội ham thì suy vi, rồi chỉ còn tàn tích, chẳng còn ai nhắc nhở).

Kình dương tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp Bị đánh đập

Địa không,Địa kiếp hội hợp Hạn nặng, suy thoái, ốm đau

Tham lang tọa thủ và các sao Bạch hổ hội hợp Súc vật hay ác thú cắn đá (đáng lo ngại nhất là Tham nhập Hạn tại Dần, Tuất) nếu không tất mắc tai nạn xe cộ

Hóa kỵ tọa thủ và các sao Bạch hổ,Đà la hội hợp Mắc tai nạn khủng khiếp về xe cộ hay đao thương

Đào hoa,Hỉ thần,Hồng loan,Thiên riêu hội hợp Có tin mừng lấy vợ, lấy chồng, nếu đã thành vợ chồng rồi thì có con

Đào hoa,Hỉ thần,Hồng loan,Thiên riêu hội hợp Vương vấn tình

Đào hoa,Hồng loan,Thiên hỉ hội hợp Có tình duyên

Đào hoa,Hồng loan,Thiên hỉ,Thiên riêu hội hợp Trai gái đều nghĩ đến sự cuồng dâm

Hỏa tinh,Linh tinh,Thiên hình,Thiên việt hội hợp Điện giật hay sét đánh, tai nạn về đao thương hay súng đạn

Bạch hổ,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp Súc vật nuôi trong nhà chết chóc rất nhiều

Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách hội hợp Có tang lớn

Sao Trường sinh Cố gắng phát triển, lập nghiệp sẽ thành công. Đại hạn ưa gặp Trường Sinh, chủ về có vận tốt trong 10 năm. Nếu như để cho thời gian trôi qua tất sau này có hối hận cũng đã muộn.

Bạch hổ,Thiên hư,Thiên khốc hội hợp Buồn phiền, đau yếu, có bệnh lao phổi, ho nhiều

Điếu khách,Thiên khốc hội hợp Có uy quyền, nếu có quan chức nhất là võ chức tất được cao thăng

Bạch hổ,Quan phù,Thái tuế,Triệt hội hợp Không phá đi cái thế tốt của Đại vận Thái tuế nhưng làm chậm đi (làm chậm đi thành công)

Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Đới – Bệnh – Thai. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Lên cao đấy, rồi bệnh đấy, ra đời để trải qua mọi cảnh ngộ, cuộc đời chỉ là giấc hoàn lương, thịnh suy luân kiếp.

Hóa khoa,Thiên không hội hợp Xuống rồi lên

Dưỡng,Lâm quan,Tử hội hợp Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Quan – Tử – Dưỡng. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Đời đã có lúc lên, lúc xuống, vẫn giữ phong cách, uy tín, giấy rách vẫn giữ lề.

Kiếp sát tọa thủ Trong 3 năm đầu phải lưu ý

Tham lang,Vũ khúc hội hợp Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, có uy quyền hiển hách

Hỉ thần,Thiên hỉ hội hợp Sinh con

Hóa khoa,Phá quân,Tham lang,Thất sát hội hợp Giải tai họa, nhưng không giải hết được tai nạn

Hóa lộc,Tham lang,Vũ khúc hội hợp Phát tài làm giàu

Bệnh,Quan đới,Thai hội hợp Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Đới – Bệnh – Thai. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Lên cao đấy, rồi bệnh đấy, ra đời để trải qua mọi cảnh ngộ, cuộc đời chỉ là giấc hoàn lương, thịnh suy luân kiếp.

Phong cáo,Thai phụ hội hợp Có danh chức

Đào hoa,Hồng loan hội hợp Sinh con

Bạch hổ,Quan phù,Thái tuế hội hợp Làm được việc tốt, được tiếng tốt, nhiều lợi lạc

Bạch hổ,Quan phù,Thái tuế,Tuần hội hợp Không phá đi cái thế tốt của Đại vận Thái tuế nhưng làm chậm đi (làm chậm đi thành công)

Dưỡng,Lâm quan,Tử hội hợp Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Quan – Tử – Dưỡng. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Đời đã có lúc lên, lúc xuống, vẫn giữ phong cách, uy tín, giấy rách vẫn giữ lề.

Địa không,Địa kiếp,Phượng các hội hợp Bị trách oán, nếu không cũng mắc bệnh ở tai

Long trì,Phượng các hội hợp Sinh con

Hóa khoa,Thiên cơ,Thiên đồng,Thiên lương,Thiếu âm hội hợp Nổi danh. Nhóm sao này không có gì họa để giải lên Hóa khoa dành cho một việc phi thường (như về danh tiếng)

Bạch hổ,Đường phù hội hợp Hay bị tai họa

Bạch hổ,Tang môn hội hợp Suy bại, ốm đau

Đại hao,Tiểu hao hội hợp Hao tài

Tốt đẹp về mặt “danh chính ngôn thuận”. Ở Đại vận Thái tuế – Quan phù – Bạch hổ là thắng lợi một cách chân chính – một cách trung thực.

Bạch hổ,Quan phù,Thái tuế hội hợp Làm được việc tốt, được tiếng tốt, nhiều lợi lạc

Phá quân,Thiên hình hội hợp Tù tội

Hóa khoa,Thiên cơ,Thiên đồng,Thiên lương,Thiếu âm hội hợp Nổi danh. Nhóm sao này không có gì họa để giải lên Hóa khoa dành cho một việc phi thường (như về danh tiếng).

Mộc dục,Suy,Tuyệt hội hợp Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Mộc dục – Suy – Tuyệt. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Ham sống, ăn sổi ở thì, chạy theo các bả ở đời (nhưng vội ham thì suy vi, rồi chỉ còn tàn tích, chẳng còn ai nhắc nhở).

Thiên tướng tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp Rắc rối trong công việc, thường bị tiểu nhân ghen ghét, ám hại, lừa lọc nhưng cũng chẳng đáng lo ngại

Hóa kỵ tọa thủ và các sao Đào hoa,Hồng loan hội hợp Tơ duyên rắc rối, đàn bà con gái gặp hạn này thật tà khó giữ toàn danh tiết

Kình dương tọa thủ và các sao Địa kiếp,Hoa cái hội hợp Đánh nhau gây nên tai vạ

Kình dương tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp Bị đánh đập

Thiên cơ tọa thủ và các sao Hóa Lộc hội hợp Kinh doanh phát tài, mọi sự hanh thông, thường quyền hành lớn trong tay, lại gặp được nhiều quý nhân phù trợ. Lại càng được phát đạt

Hóa khoa,Hóa lộc,Hóa quyền hội hợp Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

Tham lang tọa thủ và các sao Bạch hổ hội hợp Súc vật hay ác thú cắn đá (đáng lo ngại nhất là Tham nhập Hạn tại Dần, Tuất) nếu không tất mắc tai nạn xe cộ

Bạch hổ,Hoa cái,Long trì,Phượng các hội hợp Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

Bạch hổ tọa thủ và các sao Tấu thư hội hợp Mưu sự được toại lòng, có quan chức được cao thăng, nếu đi thi chắc chắn là đỗ

Bạch hổ tọa thủ và các sao Thiên khốc,Thiên riêu hội hợp Chó dại cắn, nếu không cũng bị giống vật có sừng húc hay đá bị thương

Bạch hổ tọa thủ và các sao Thiên khốc hội hợp Chó cắn

Thiên việt tọa thủ và các sao Hỏa tinh,Thiên hình hội hợp Bị sét đánh hay điện giật

Cự môn,Hóa kỵ Tai nạn sông nước, khẩu thiệt, thị phi

Thiên tướng tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp Rắc rối trong công việc, thường bị tiểu nhân ghen ghét, ám hại, lừa lọc nhưng cũng chẳng đáng lo ngại

Thiên mã tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên khốc hội hợp Có uy quyền, nếu có quan chức nhất là võ chức tất được cao thăng

Bạch hổ,Quan phù,Quan phủ,Thái tuế hội hợp Hay sinh kiện tụng cãi nhau và ốm đau

Đẩu quân,Kình dương,Thiên hình hội hợp Bị đâm, bị cắt hay mổ xẻ

Kình dương,Tang môn,Thiên mã hội hợp Năm ấy trâu bò bị dịch

Bạch hổ,Tham lang Súc vật cắn, tai nạn

Cự môn,Hóa kỵ hội hợp Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc – tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

Đẩu quân,Kình dương,Thiên hình hội hợp Bị đâm, bị cắt hay mổ xẻ

Thiên mã tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên khốc hội hợp Có uy quyền, nếu có quan chức nhất là võ chức tất được cao thăng

Thiên mã tọa thủ và các sao Tuyệt hội hợp Mọi sự đều bế tắc, đau yếu, mất của

Hỏa tinh tọa thủ và các sao Tang môn hội hợp Nhà cửa bị cháy lớn

.Đại vận tam hợp Tuế phá – Điếu khách – Tang môn là thất bại một cách cao thượng – một cách danh dự.

Tham lang tọa thủ và các sao Hóa lộc,Thiên mã,Vũ khúc hội hợp Có danh chức và tài lộcQuả tú,Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc hội hợp Có tang

Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Đới – Bệnh – Thai. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Lên cao đấy, rồi bệnh đấy, ra đời để trải qua mọi cảnh ngộ, cuộc đời chỉ là giấc hoàn lương, thịnh suy luân kiếp.

Thanh long tọa thủ Sinh con