NGŨ HÀNH ĐỊA CHI TRONG TỬ VI CẦN NHỚ

NGŨ HÀNH ĐỊA CHI TRONG TỬ VI CẦN NHỚ

Giáp, Ất ………….hành Mộc

Bính, Đinh………..hành Hỏa

Mậu, Kỷ…………..hành Thổ

Canh, Tân…………hành Kim

Nhâm, Quý………..hành Thủy

Tý, Hợi ………………………thuộc Thủy

Dần, Mão …………………….thuộc Mộc

Tỵ, Ngọ ………………………thuộc Hỏa

Thân, dậu …………………….thuộc Kim

Thìn, Tuất, Sửu, Mùi………….thuộc Thổ

Phương vị của thiên can:

Giáp, Ất ……………thuộc phương Đông

Bính, Đinh……….. .thuộc phương Nam

Mậu, Kỷ………….. thuộc trung ương

Canh, Tân………… thuộc phương Tây

Nhâm, Quý……….. thuộc phương Bắc

Phương vị của địa chi:

Mão…………thuộc phương Đông

Ngọ …………thuộc phương Nam

Dậu …………thuộc phương Tây

Tý ……………thuộc phương Bắc

Thìn, Tỵ ……..thuộc Đông Nam

Mùi, Thân……thuộc Tây Nam

Tuất, Hợi…….thuộc Tây Bắc

Sửu, Dần……..thuộc Đông Bắc

Đậm là dương, nhạt là âm

Can âm + Chi âm = Âm (Nam/Nữ)
Can dương + Chi dương = Dương (Nam/Nữ)

Âm Dương Của Thiên Can:
Can dương: Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm
Can âm: Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý

Âm Dương Của Địa Chi:
Chi dương: Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất
Chi âm: Sửu, Mẹo, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi

Thí dụ 1, người nam tuổi Giáp Ngọ là Dương Nam vì Giáp là Can dương + Ngọ là Chi dương.

Thí Dụ 2, người nữ tuổi Ất Mùi là Âm Nữ vì Ất là Can âm + Mùi là Chi âm.