BỘ TỨ VINH TRONG TỬ VI – THAI PHỤ PHONG CÁO ÂN QUANG THIÊN QUÝ

BỘ TỨ VINH TRONG TỬ VI – THAI PHỤ PHONG CÁO ÂN QUANG THIÊN QUÝ

Tứ vinh là một tổ hợp sao đem lại nhiều may mắn. Có mức độ giải hoạ lớn cho các cung gia hộ.
Trước bàn tứ vinh: thì bàn tới quang quý.
Quang quý xứng đáng là đàn anh trong chiếu soi giải ách, giải nghiệp.
Mệnh Thân có quang quý gia hội, thì sớm tìm đến tâm linh hiện tiền. Hay động lòng trắc ẩn với nỗi khó khăn của người nghèo khó, ghét việc khuất tất. Hành thiện không cần cố gắng, bản năng hướng thượng mạnh.
Gặp không kiếp thì chuyển hoá thành khát khao đại cục, nhẫn thân tâm chịu thiệt thòi để vì cái cao cả cho tổng thể.
Khuyêchs đại khả năng nghiên cứu sâu của không kiếp, kích hoạt chúng nó thành lũ bày tôi hướng đến điều cao cả, chứng minh bằng hành động, ghét nói xuông hứa hão, biết giận giữ với bạo tàn. Sớm phục thiện.
Hạn đến đó, thì ác dữ của không kiếp hoá lành. Quý nhân phù trợ xuất hiện.
Người có quang quý, sớm biết lập nghiệp, được cha mẹ cho thừa hưởng, lo lắng quan tâm , thương yêu. Tính cách thường hiền hậu. Nhà cửa ruộng điền thường không phải tự lập. Xa quê hương, sớm có yên bề gia thất mà an cư lạc nghiệp.
Điền trạch mà gặp quang quý gia hội, tất ko lo đến đất đai. Đi với thái âm, thì ruộng đất nhiều, gặp cự cơ thì điền sản lắm, hội với vũ khúc thiên phủ, tạo thêm cho kho tài danh của nhật nguyệt từ đó cha mẹ lo làm lụng suốt ngày đêm để cho mà thừa hưởng. Có hoá lộc đồng cung thì sớm lập nghiệp mà ở riêng, nhưng vất vả lo toan tối ngày để hơn người, gặp hoa cái , tam thai bát toạ thì nhà cửa trang hoàng, đẹp đẽ lắm.

Quang quý hội ở phu thê thì yêu nhau do duyên định, phu thê là người tốt, giải ách cho nhiều sát tinh hội, tránh sự chia ly, Đào Không mà hội tới cũng chẳng lo cái chia lìa đau khổ. Vậy nên mới gọi là nhân duyên tiền định là lý do đó.

Hội ở thế tam hợp phụ tử nô:
Thì còn bé bố mẹ lo toan cho , ra đời gặp bạn tốt nâng đỡ, sinh con thì đẹp đẽ, không gặp hoạ thai sản, chướng nạn bệnh tình.
Hội ở thế phúc phối di:
Thì hồng phúc phù trợ, mồ mả có ngôi kết phát, tộc ít chướng nạn cho con cháu, con cháu trước khó khăn sau cũng khá giả.
Hôn phối là duyên tiền định, đi với thiên mã thì gặp nhau ở nơi xa mà thành hôn kết, vợ chồng xa xứ thì tốt hơn lập nghiệp ở nơi chôn rau cắt rốn. Ra ngoài thường được may mắn.
hội ở thế mệnh tài quan :
Thì sớm cảm nhận tâm linh hiện tiền, đi với sát tinh như hình kình đà, lúc bé có bệnh nan y cũng gặp thầy cứu độ cho thuốc mà khỏi.
Hay bố thí tiền bạc, ra đời lập nghiệp sớm có công ăn việc làm ổn định. Tiền bạc lúc thiếu cũng có người giúp đỡ.
Hội ở thế Điền Tật Huynh:
Đất được hưởng hương hoả, bệnh tật có cũng đi qua, sức khoẻ tốt, anh em thường có người giúp đỡ nếu lúc nguy nan.

Quang quý đã tốt vậy, gặp Thai phụ phong cáo tạo nên bộ tứ vinh thì không còn gì quý bằng.
Tốt nhất ở Mệnh, Thân. Tiến tới là Cha mẹ.
Tứ vinh gặp tứ linh thì hiếm lắm, nhưng nếu tứ linh hội mệnh đắc thái tuế, mà tứ vinh hội phụ mẫu cũng không thua kém là bao.
Lý ở đời, hổ phụ sinh hổ tử.
Cha mẹ có tứ vinh, thì sớm đỗ đạt, ra xã hội được trọng vọng, nể phục. Tiền bạc có mà để lại cho con cái. Một trong hai thân hình thức đẹp đẽ, kính thần tin phật, hay tạo phúc cho con cháu.
Từ đó mà song hành truyền tải cái gen quý cho nhau, phúc tính cho nhau. Xô đẩy như thuyền và nước cùng tiến ra biển lớn.
Phong phụ chỉ về bằng sắc, học hành, lối tư duy sáng tạo, có quang quý đi cùng, thì giúp ước muốn hành động được thực hiện thành công. Thi cử mà gặp tứ vinh thì đỗ đạt thuận lợi. Tuổi trẻ thường sớm thành công trong học tập

Bộ Tứ Vinh rất hiếm khi gặp Tứ Linh (Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái) nhưng nếu Tứ linh hội Mệnh đắc Thái tuế, mà Bộ Tứ Vinh này mà hội Phụ mẫu cũng không thua kém là bao.

Theo lý ở đời, hổ phụ sinh hổ tử.

Cha mẹ có bộ Tứ vinh, thì sớm đỗ đạt, ra xã hội được trọng vọng, nể phục. Tiền bạc có mà để lại cho con cái. Một trong hai thân hình thức đẹp đẽ, kính thần tin phật, hay tạo phúc cho con cháu.

Từ đó mà song hành truyền tải cái gen quý cho nhau, phúc tính cho nhau. Xô đẩy như thuyền và nước cùng tiến ra biển lớn.

Riêng bộ Phong phụ (Phong Cáo, Thai Phụ) chỉ về bằng sắc, học hành, lối tư duy sáng tạo, có quang quý đi cùng, thì giúp ước muốn hành động được thực hiện thành công. Thi cử mà gặp tứ vinh thì đỗ đạt thuận lợi. Tuổi trẻ thường sớm thành công trong học tập.

Phong Cáo, Thai Phụ đẹp nhất khi có thêm Quang Quý, để hợp thành bộ ” Ân Quang, Thiên Quý, Thai Phụ, Phong Cáo” gọi tắt là “Bộ Tứ Vinh” rất hiển đạt về công danh. Mệnh có Tứ Linh chủ oai nghiêm được mọi người tôn phục, nếu có thêm Tứ Vinh nữa thật là toàn mỹ. Trường hợp này có thể xem là một lãnh đạo có thể thu phục được lòng người, bên cạnh đó cũng rất trí thức, học hành giỏi giang. Hiếm có lắm. Nhưng như thế nào gọi là được hưởng Bộ Tứ Vinh, trường hợp này xin đưa ra ý kiến cá nhân: Thai Cáo Quang Quý phải đủ cả bốn sao đóng tại Mệnh, Tài, Di, Quan. Nói chung 4 sao này hội hợp chầu về Mệnh Thân, giống như Tứ Linh.

Người được hưởng Thái Tuế, luôn có tư thế vươn cao ngạo nghễ, muốn làm lãnh đạo, nhưng đã làm lãnh đạo thì phải dám nói dám làm, do đó rât dễ động chạm, hơn nữa địa vị cao thì nhiều người ghét tìm cách hãm hại. Chính vì thế luôn có Tứ Linh theo để phù trì. Mệnh trong tam hợp Thái Tuế nếu có cả Bộ Tứ Vinh nữa rất hiếm.

Thai Cáo, Quang Quý chính là con của Xương Khúc, là “Hóa Khí” của bộ Xương Khúc. Học hành giỏi giang, biết lễ nghĩa tất đõ đạt làm lãnh đạo có tài năng để cho dân được nhờ ( Xương Khúc biến ra Thai Tọa), làm lãnh đạo rồi lại cần thương dân như con, phải “Lo trước thiên hạ, vui sau Thiên Hạ” ( Xương khúc hóa thành Quang Quý).

Bộ Thai Cáo này phù trợ cho bộ Chính Tinh nào cũng tốt ( Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Liêm Tham, Cự Nhật, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Nhật Nguyệt). Nhưng vì là con đẻ của Xương Khúc nên nó thích hợp nhất cho bộ Cự Nhật ( bởi vì Cự Nhật gặp văn Xương thì chắc chắn có thêm Thai Cáo) và bộ Nhật Nguyệt.

Thai Cáo cũng giải được phần nào Không Kiếp ( xin lưu ý bốn vị trí đắc địa của Không kiếp ở Dần Thân Tỵ Hợi đều có Thai Phụ đứng ở cung nhị hợp). Tuy nhiên Thai Cáo kỵ gặp Đà La hãm địa vì Đà hãm hóa khí u ám, trong khi Thai Cáo chủ vẻ vang, kiểu ngạo hình thức bên ngoài, có Đà ám che mất thì còn khoe khoang ấn tín mũ áo cân đai với ai nữa. Lưu ý chỉ khi Đà La hãm thôi mà Đà La phải đồng cung, nếu chiếu thì hiệu lực giảm đi nhiều, Đà La miếu vượng phải xem xét thêm.