Sát Cống, Trực Tinh ,Nhân Chuyên Tam Đại Kiết Tinh

Sát Cống, Trực Tinh ,Nhân Chuyên Tam Đại Kiết Tinh

Tam đại kiết tinh: Bộ ba sao: Sát Cống, Trực Tinh, Nhân Chuyên là 3 sao đại cát hóa giải mọi loại sao, giải trừ an nguy trừ KIM THẦN THẤT SÁT, SÁT CHỦ, THỌ TỬ

  1. SÁT CỐNG: (Tức là HIỂN TINH): Phàm tạo tác, mở đầu, cưới gả, dời chỗ ở, mở cửa hàng, thượng quan, chôn cất vân vân … gặp được sao này trong vòng 3 năm, tài lộc, chức vị tăng nhiều, đất vườn nhà cửa thêm nhiều, chủ về có con quý, lại được cha hiền con hiếu, tôi tớ có nết na, gặp nhiều việc tốt.
    2. TRỰC TINH: Phàm thượng quan, cưới gả, mở tiệm, dời chỗ, tu tạo, mai táng gặp được sao này thì có nhiều việc tốt lành: làm quan thì được gia quan tấn lộc, người thường thì trăm việc được xứng tâm, buôn bán làm ăn thì
  2. NHƠN CHUYÊN: Phàm tạo tác, cưới gả, dời chỗ, thượng quan, mở tiệm, chôn cất, gặp được sao này nội trong 1 năm được sanh con quý, trong vòng 8 năm như có làm quan thì được kiết khánh, đại phát về ngũ cốc được ngoài sức người.

Cách xác định ngày có Sao: Sát Cống, Trực Tinh, Nhân Chuyên

  1. Những tháng Tứ mạnh: Tháng giêng, 4, 7, 10

SÁT CỐNG:

Đinh Mẹo, Bính Tý, Ất Dậu, Giáp Ngọ, Quý Mẹo, Nhâm Tý, Tân Dậu.

TRỰC TINH:

Mậu Thìn, Đinh Sửu, Bính Tuất, Ất Mùi, Giáp Thìn, Quý Sửu, Nhâm Tuất.

NHƠN CHUYÊN:

Tân Mùi, Canh Thìn, Kỷ Sửu, Mậu Tuất, Đinh Mùi, Bính Thìn.

  1. Những tháng Tứ trọng: Tháng 2, 5, 8, 11

SÁT CỐNG:

Bính Dần, Ất Hợi, Giáp Thân, Quý Tỵ, Nhâm Dần, Tân Hợi. Canh Thân.

TRỰC TINH:

Đinh Mẹo, Bính Tý, Ất Dậu, Giáp Ngọ, Quý Mẹo, Nhâm Tý, Tân Dậu.

NHƠN CHUYÊN:

Canh Ngọ, Kỷ Mẹo, Mậu Tý, Đinh Dậu, Bính Ngọ, Ất Mẹo.

  1. Những tháng Tứ quý: Tháng 3, 6, 9, 12

SÁT CỐNG:

Kỷ Sửu, Giáp Tuất, Quý Mùi, Nhâm Thìn, Tân Sửu, Canh Tuất, Kỷ Mùi.

TRỰC TINH:

Bính Dần, Ất Hợi, Giáp Thân, Quý Ty, Nhâm Dần, Tân Mẹo, Canh Thân.

NHƠN CHUYÊN:

Kỷ Tỵ, Mậu Dần, Kỷ Hợi, Bính Thân, Ất Tỵ, Giáp Dần, Quý Hợi.