PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH QUY HOẠCH 1/500 KHU ĐÔ THỊ SỐ 1 TP THANH HÓA

PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH QUY HOẠCH 1/500 KHU ĐÔ THỊ SỐ 1 TP THANH HÓA

Theo quyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án số 1 Khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa ban hành ngày 4/8/2017 có vị trí như sau:

  • Phía Bắc giáp Kênh Vinh
  • Phía Nam giáp đường Đại lộ Lê Lợi
  • Phía Tây giáp đường tránh Quốc lộ 1A
  • Phía Đông giáp đường Đại Lộ Nam Sông Mã.

Dự án khu đô thị mới trung tâm TP. Thanh Hóa bao gồm các chức năng: Công trình công cộng, nhà thấp tầng và cao tầng, đất công cộng, cây xanh và các khu chức năng khác.

Quy mô dân số dự án khoảng 18.620 người, tổng diện tích 149,2 ha.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1636-CV/VPTU ngày
24/9/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực
Tỉnh ủy về việc làm rõ phương án tài chính của khu vực điều chỉnh Quy
hoạch chi tiết 1/500 Dự án số 1 Khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng các ngành, đơn vị liên quan phối hợp
với Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần, làm rõ phương án tài chính của
khu vực điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án số 1 Khu đô thị trung tâm
thành phố Thanh Hóa theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số
1636-CV/VPTU ngày 24/9/2021 nêu trên; tham mưu văn bản báo cáo Thường
trực Tỉnh ủy, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/10/2021./.