Sao Thiên Khôi và Thiên Việt Trong Tử vi

Sao Thiên Khôi và Thiên Việt Trong Tử vi

Thiên Khôi Thiên Việt thuộc Hỏa, nam đẩu trợ tinh. Hai sao này là sao quý nhân, Thiên Khôi là trú quý, tức Thiên Ất quý nhân; Thiên Việt là dạ quý, tức Ngọc Đường quý nhân. Thiên Khôi Thiên Việt không phân mạnh yếu, là sao thượng cát, bất luận ở cung nào đều có tác dụng tốt đẹp.

Trong Tử Vi đẩu số, những người như Thiên Khôi, Thiên Việt là sao Quý nhân. Thiên Khôi là sao Quý nhân trực tiếp, Thiên Việt là sao Quý nhân không trực tiếp. sau khi gieo quẻ, tìm sao Thiên Khôi và Thiên Việt nằm trong cung nào thì sẽ biết mệnh Quý nhân của bạn ở đâu.
Quý nhân đôi khi chính mình là quý nhân của mình
Người có sao Quý nhân trong cung Mệnh thuộc lại hình tự cứu, chính họ là quý nhân của họ.
Người có sao Quý nhân trong cung Huynh Đệ, những thành công trong tương lai của anh chị em sẽ tương đối tốt, do vậy trong tương lai họ sẽ được giúp đỡ của anh chị em.
Người có sao Quý nhân trong cung Phu Thê, vì được gả vào nhà giàu có hoặc lấy được người quyền quý mà có được sự giúp đỡ.
Người có sao Quý nhân trong cung Tử Tức thì sẽ sinh được quý tử, trong tương lai sẽ nhờ đứa con mà vận mệnh này rất tốt đẹp.
Người có sao Quý nhân trong cung Tài Bạch có hai trường hợp, một là khi tài vận đang có vấn đề thì sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, hai là sẽ được bạn bè có điều kiện tốt về tài chính giúp đỡ tài chính.
Người có sao Quý nhân trong cung Tật Ách, khi mác bệnh sẽ gặp được bác sĩ tốt.
Người có sao Quý nhân trong cung Thiên Di, khi gặp bất cứ khó khăn gì ngoài ý muốn đều sẽ có người giúp đỡ, khó khăn được hóa giải.
Người có sao Quý nhân trong cung trong cung Nô Bộc có thể kết bạn giao lưu với người cao quý.
Người có sao Quý nhân trong cung Quan Lộc, trong công việc dễ dàng gặp được người giúp đỡ .
Người có sao Quý nhân trong cung Điền Trạch, trên phương diện tiền tài có thể được các tiền bối giúp đỡ.
Người có sao Quý nhân trong cung Phúc Đức, gặp bất cứ khó khăn hoạn nạn nào cũng đều có thể chuyển hung thành cát.
Người có sao Quý nhân trong cung Phụ Mẫu, được sinh trưởng trong gia đình có điều kiện tốt, cha mẹ sẽ không để họ phải chịu khổ.
Nhưng trong những trường hợp kể trên, nếu như Thiên Khôi, Thiên Việt gặp phải Kiếp Không, Địa Không, Tuần Không, khả năng của Quý nhân, sẽ bị tiêu hao hết, thậm chí quý nhân sẽ thành tiểu nhân.
Nếu Mệnh Thân có sao này, chủ thông minh tài trí, vẻ ngoài uy nghi, xinh đẹp thanh bạch, tính cách nhân từ, khí chất nhã nhặn thanh cao, hòa hợp với mọi người. Nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp đoan trang, một đời tất hay được quý nhân giúp đỡ. Một trong hai sao Khôi Việt thủ mệnh cung, thân hình hơi gầy, mặt tròn, cằm nhọn. Khôi Việt ở Mệnh Thân, tất người ham học, càng được nhiều cát tinh đồng cung, tam hợp nhiều cát tinh thủ chiếu thì thuận lợi lớn cho thi cử, tuổi nhỏ đã đỗ đạt khoa cử. Hội Hung Kỵ, không là tú tài văn chương thì cũng là trò cưng của thầy. Nói chung hai sao này, nếu nhập mệnh Thân cung, tuy không phú quý, cũng chủ thông minh, vẻ ngoài ổn trọng, được người khác tôn trọng kính nể.
Nữ mệnh Khôi Việt thủ mệnh, thường được sự trọ giúp của quý nhân, trong đó đặc biệt là sự giúp đỡ của người khác phái. Thiên Việt có mang sắc thái đào hoa, còn Thiên Khôi thì không.
Khôi Việt Phụ Bật là phúc thọ, các sao trên ở Mệnh Thân cung, phúc thọ song toàn.
Thiên Khôi là trú quý nhân, Thiên Việt là Dạ quý nhân, người sinh ban ngày (giờ Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân là ban ngày), Mệnh cung có trú quý; người sinh ban đêm (giờ Dậu Tuất Hợi Tý Sửu Dần), Mệnh cung có dạ quý, đều là điềm tốt lành, chủ quang minh lỗi lạc, có khí chất tôn quý, được người trên khen ngợi, quý nhân giúp đỡ. Khôi Việt vào các cung khác, cũng luận là tốt
 1. Người sinh năm Giáp Canh, an Mệnh cư Sửu hoặc Mùi, Khôi Việt cũng ở Sửu Mùi, là cách “tọa quý hướng quý”, một đời tất hay được quý nhân giúp đỡ, được thêm Tả Hữu tương phùng thì phú quý.
 2. Thiên Khôi lâm Mệnh cung, Thiên Việt lâm Thân cung, hay ngược lại, lại có cát tinh hội chiếu, thiếu niên tất cưới được vợ đẹp, gặp khó tất có quý nhân giúp đỡ.
 3. Thiên Khôi Thiên Việt, cái thế văn chương”, Mệnh cung có Thiên Khôi, Thân cung có Thiên Việt, chủ người văn chương cái thế, lưu danh bảng vàng, là cách “Thiên ất củng Mệnh”, thứ đến là Khôi Việt ở tam hợp.
 4. Khôi Việt đồng hành, vị cư thai phụ”, như Khôi Việt thủ thân mệnh, càng được cát tinh củng chiếu, phú quý, thứ đến tam phương. “Quý nhân quý hương, phùng chi phú quý”, thân mệnh có Khôi Việt quý nhân, lại thêm cát diệu quyền lộc trợ thì cũng vậy.
 5. Khôi Việt giáp mệnh là kì cách, đại cát, tất nhiên mệnh chính tinh miếu vượng hội cát tinh mới được. Như người sinh năm Nhâm Quý, an mệnh cư cung Thìn, Thiên Khôi cư mão, Thiên Việt cư cung Tỵ giáp mệnh; người sinh năm Bính Đinh, an mệnh cư Tuất, Thiên Khôi cư hợi, Thiên Việt cư Dậu giáp mệnh. Nếu như tam phương tứ chính mệnh ít cát tinh, thì không phú quý, một đời chỉ có nhân duyên tốt mà thôi.
 6. “Khôi Việt Xương Khúc Lộc Tồn phù, hình sát vô xung thai phụ quý”, các sao ở mệnh cung thân cung là tốt, thứ đến là ở tam hợp, hội hình sát xung thì bình thường.
 7. Khôi Việt Phụ Bật là phúc thọ, các sao trên ở mệnh thân cung, phúc thọ song toàn.
 8. Khôi Việt hội Dương, Đà, Hỏa Linh, Địa Không, Địa Kiếp, bệnh tật đặc biệt nhiều, dễ bị các bệnh mãn tính.
 9. Nữ mệnh Khôi Việt thủ mệnh, thường được sự trọ giúp của quý nhân, trong đó đặc biệt là sự giúp đỡ của người khác phái.
 10. Thiên Việt có mang sắc thái đào hoa, còn Thiên Khôi thì không.
 11. Sau 50 tuổi, niên hạn phùng Khôi Việt, không coi là quý nhân, mà lại là gặp tiểu nhân.
Thiên Khôi
Thuộc tính ngũ hành của sao Thiên khôi là dương hỏa, là trợ tinh thứ nhất của chom sao Nam Đẩu, hóa khí là dương quý, tức những người sinh vào năm dương và sinh vào ban ngày, thì sẽ có nhiều quý khí hơn, còn được gọi là Thiên Ất quý nhân.
Sao Thiên khôi cũng là một trong sáu Cát tinh, tục gọi là sao Quý nhân, quý nhân ở đây không phải chỉ người hiển quý, mà chỉ những người có thể giúp đỡ, chỉ điểm trong những thời điểm thích hợp, đều được gọi là Quý nhân.
Quý nhân được tượng trưng bởi sao Thiên khôi có thể gặp hung hóa cát, hơn nữa, thường xuất hiện một cách tự nhiên, không cần phải bỏ công tìm kiếm, những khó khăn trở ngại gặp phải thường được hóa giải một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Cho đến khi người gặp nạn bình yên vô sự, mới cảm nhận được sự phù hộ ngầm ẩn của quý nhân.
Cái quý của sao Thiên khôi thường được bộc lộ vào trước 40 tuổi, tất cả các cung vị và các sao đều ưa thích gặp được Thiên khôi để trợ giúp. Vận và hạn gặp Thiên khôi chẳng khác nào được quý nhân phù hộ, nâng đỡ trong hầu khắp các lĩnh vực thì cử, cầu tài, cầu chức, công tác…, mọi sự đều thuận lợi thành công. Sau năm 40 tuổi, dù là nam hay nữ, đại tiểu hạn và lưu niên nếu gặp Thiên khôi, sẽ thường trở thành quý nhân cho người khác, tức có thể nâng đỡ, làm lợi cho người khác.
Thiên Việt
Thuộc tính ngũ hành của sao Thiên việt là âm thủy, là trợ tinh thứ hai trong chòm Nam Đẩu, hóa khí là âm quý, tức người sinh năm âm hoặc sinh ban đêm sẽ có quý khí, còn có tên gọi là Ngọc Đường quý nhân.
Sao Thiên việt cũng là một trong sáu Cát tinh, tương tự như sao Thiên khôi cũng là một quý nhân, quý nhân ở đây cũng không hẳn là chỉ người hiển quý, mà đây để chỉ những người có thể giúp đỡ, chỉ điểm cho mình trong những thời điểm thích hợp.
Cũng tương tự như sao Hữu bật, sao Thiên việt cũng có tính đào hoa (thủy âm) nên thường gặp được quý nhân khác giới, hơn nữa, thường nảy sinh tình cảm với vị quý nhân này.
Quý nhân của sao Thiên việt cũng thường đem lại những giúp đỡ mang tính tự nhiên, không dễ nhận biết, thường ngãu nhiên mà ngầm ẩn, gián tiếp.
Các sao khác nếu gặp được sao Thiên việt, chỉ cần không có Sát tinh ở tam phương hội chiếu, sẽ thường xuyên được quý nhân giúp đỡ, nên mọi việc gặp nhiều thuận lợi.
Sau năm 40 tuổi, sao Thiên việt dần dần mất đi sức mạnh của quý nhân, mặt khác, lại dễ gặp phải trở ngại và rắc rối, nếu lại nằm đồng cung với Hồng loan, dễ trở thành cách Đào hoa hồ đồ, thường vì thiếu tỉnh táo mà nảy sinh những rắc rối về tình cảm với người khác giới. Chỉ có những chủ tinh có lực, hoặc sát tinh miếu vượng, mới có thể thức tỉnh được cách Đào hoa hồ đồ.