SAO THIÊN KHÔI VÀ THIÊN VIỆT QUÝ NHÂN

Thiên Khôi, Thiên Việt thuộc Hỏa, nam đẩu trợ tinh. Hai sao này là sao quý nhân. Thiên Khôi là Thiên Ất quý nhân; Thiên Việt là Ngọc Đường quý nhân. Thiên Khôi Thiên Việt không phân mạnh yếu, là sao thượng cát, bất luận ở cung nào đều có tác dụng tốt đẹp.

Trong Tử Vi đẩu số, Thiên Khôi là sao Quý nhân trực tiếp. Thiên Việt là sao Quý nhân không trực tiếp. Trên lá số Tử Vi, xem sao Thiên Khôi và Thiên Việt nằm trong cung nào thì Quý nhân của bạn nằm ở cung đó.

1. Tướng Mạo của sao Thiên Khôi ở cung mệnh và Thiên Việt

– Người có Thiên Khôi tại mệnh, mặt có sắc xanh vàng, khuôn mặt tròn, cằm nhỏ, thân hình hơi lùn, hơi gầy, tính nhiều chuyện, lòng thẳng, miệng mồm nhanh nhảu.

– Người có Thiên Việt tại mệnh, mặt sắc đỏ vàng, khuôn mặt vuông, cằm nhỏ, thân hình hơi lùn, hơi gầy, tâm hiền lành, tính thong dong, thư thả, thích giúp người gặp khó khăn, cũng có chuyện tư tình dâm dục.

– Hai sao này nếu hội thêm Xương Khúc Tả Hữu Nhật Nguyệt chù về sớm được đắc chí, nổi tiếng, đường phát triển đi lên băng phăng, có được vợ hiền. Nữ mệnh trong tương hợp nay, nêu có nhiều cát tinh là người đàn bà sang trọng, nêu thêm ác tinh sát tinh, thì phú quý nhưng không tránh khỏi dâm dục. Hành hạn nêu gập tình hình này thường nhân thì tăng tiền của, quan thì thăng chức, có thêm con. Nhưng sau bốn mươi tuổi gặp trường hợp này Tứ Mộ thì không luận đoán là quý nhân.

– Ý nghĩa sao Thiên Khôi ở tật ách chủ về nóng giận tổn thương gan bệnh ngoài da và tất cả chứng nhiệt hỏa. ở điền trạch thì chu nhà giàu có đẹp đẽ bên cạnh có lầu dựng bia, đình dài, đồi gò, phần mộ và nha cao tâng thì được luận đoán là cát

2. Cơ thể khi sao Thiên Khôi và sao Thiên Việt thủ mệnh

  • Trên cơ thể Thiên Khôi thủ mệnh là đầu và Thiên Việt chính là 2 vai
  • Khôi Hình : thường bị thương tích trên đầu, đầu có thẹo
  • Việt Hao: phần vai cao vai thấp

3. Tư thế của sao Thiên Khôi và Thiên Việt trong tử vi

  • Trong gia đình, người có Khôi Việt ở Mệnh sẽ là con trưởng. Nếu như không phải là con trưởng thì về sau này cũng sẽ đoạt trưởng, hoặc là người được cha mẹ thương yêu nhất trong gia đình, hoặc là rường cột của gia đình.
  • Trong chốn quan trường, người có Khôi Việt sẽ thường được giao phó rất nhiều công việc quan trọng, và thường được lui tới gần gũi những bậc nguyên thủ hoặc trưởng cơ quan.

4. Ý nghĩa về tính tình của Khôi Việt

– Trí tuệ thông minh xuất chúng

– Khả năng học hành xuất sắc về rất nhiều môn, thi đỗ cao dễ dàng, rất có năng khiếu trên nhiều phương diện.

– Đặc biệt có năng tài về văn võ

” “

– Là người có mưu cơ, rất biết quyền biến và có tài tổ chức.

– Có đầu óc lãnh tụ, khi làm gì cũng rất muốn làm tốt hơn người khác, nếu chỉ huy được thiên hạ, thường ăn trên ngồi trước.

– Có tính tình cao thượng và rất khoáng đạt.

Trên những ý nghĩa đó, 2 sao Khôi Việt quả là hội tụ đủ nhất tố chất của một anh tài, về nhiều phương diện như  tài năng, đức tính lẫn các hoạt động.

– Do đó, ý nghĩa sao Thiên Khôi và ý nghĩa sao Thiên Việt còn mạnh hơn cả Xương Khúc, Khôi Việt chỉ sự xuất chúng trong khi sao Xương Khúc lại chỉ tài giỏi ở mức thông thường. Còn Khôi Việt sẽ có ý nghĩa rộng hơn so với Xương Khúc vì Khôi Việt ám chỉ quyền uy chức trọng trong khi Xương Khúc không có nghĩa bắt buộc là quyền uy.

– Nếu người đó hội tụ đủ cả 4 sao thì con người đầy quán thế. Nếu Khôi Việt đi kèm cùng với Nhật Nguyệt, Khoa sáng sủa thì đây chắc chắn được coi là một bậc nhân tài của thế giới, giống như kiểu bác học, người chính trị gia khét tiếng sẽ được hoàn cầu  khen tặng và trao giải.

– Với những đặc tính này, thiết tưởng sẽ không cần luận đến ý nghĩa công danh của 2 sao này.

– Việc giáp Mệnh, mặc dù không đẹp bằng việc toạ thủ, song chắc chắn cũng sẽ được đắc thời trong cả xã hội, và được nhiều người kính trọng, yêu mến, che chở cũng như hậu thuẫn chắc chắn.

5. Ý nghĩa phúc thọ của Khôi Việt ở Mệnh

  • Khôi Việt hoàn toàn có thể hoá giải được những bất lợi của một số sao hãm địa như Âm Dương hãm, chính tinh hãm.
  • Nếu khi luận về sao Thiên Khôi hay luận Thiên Việt tọa thủ ở cung Phúc Đức thì sẽ được linh thần che chở luôn luôn, tai nạn được giải trừ, có hiệu lực giống như thời Quang Quý.
  • Tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý rằng với những lợi điểm ở trên chỉ có nếu Khôi Việt không bị Sao Tuần Không, Sao Triệt Không, Sao Hóa Kỵ, Sao Thiên Hình và các sát tinh xâm phạm.

6. Ý nghĩa sao Thiên Khôi và Thiên Việt và các sao khác

– Xương Khúc Khôi Việt, Quang Quý: thi đỗ bằng cấp cao, văn bằng cao nhất (như Trạng Nguyên, Tiến Sĩ, Thạc Sĩ…)

– Tọa Khôi hướng Việt (Khôi Việt hợp chiếu) được đỗ cao lúc tuổi còn trẻ.

– Khôi Việt, Nhật Nguyệt hãm : Khôi Việt phục hồi sức sáng cho Nhật Nguyệt hãm.

– Khôi Việt Đà Kỵ : kẻ sĩ ẩn dật.

7. Ý nghĩa Của Thiên Khôi và Thiên Việt ở các cung

Ở bất cứ cung nào, Khôi Việt đều ban lợi điểm cho cung đó hoặc về mặt khoa giáp, công danh, hoặc về mặt cứu độ.

a) Ở bào, phu thê, tử

Anh em, vợ chồng và con cái đều tài ba, rất danh giá và tạo nên sự nghiệp

b) Ở Quan

Công danh lừng lẫy lại thịnh và bền, rất được tín nhiệm và trọng dụng.

c) Ở Tật

Ở Tật có thể bị ốm đau, sẽ có thầy giỏi thuốc hay, nếu có bị tai nạn được cứu giải.

d) Ở Nô

Sẽ có đặc quyền đắc lực, cần có quản gia mẫn cán, có lương tướng tài ba và có những học trò xuất sắc.

e) Ở Phúc

Khôi Việt ở Phúc thì có thần linh yểm trợ và cứu độ.

Tóm lại với những năng khiếu, đức tính và tư thế trội yếu, Khôi Việt là sao quý nhất cho công danh, khoa giáp, tính tình, phúc thọ, gia đạo, bảo đảm sự thành nhân và thành công theo một nghĩa rất toàn diện và hướng lượng.

1. Thiên Khôi

Thuộc tính ngũ hành của sao Thiên khôi là dương hỏa, là trợ tinh thứ nhất của chòm sao Nam Đẩu. Hóa khí là dương quý, tức những người sinh vào năm dương và sinh vào ban ngày, cung dương thì sẽ có nhiều quý khí hơn, còn được gọi là Thiên Ất quý nhân.

Sao Thiên khôi cũng là một trong sáu Cát tinh, hay gọi là sao Quý nhân. Quý nhân được tượng trưng bởi sao Thiên khôi có thể gặp hung hóa cát. Hơn nữa, thường xuất hiện một cách tự nhiên, không cần phải bỏ công tìm kiếm.

Những khó khăn trở ngại gặp phải thường được mạnh thường quân, cấp trên, người có quyền lực, địa vị… giúp đỡ một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Thậm chí cứu mạng lúc nan nguy nhất.

Cái quý của sao Thiên khôi thường được bộc lộ vào trước 40 tuổi. Tất cả các cung vị và các sao đều ưa thích gặp được Thiên khôi để trợ giúp. Vận và hạn gặp Thiên khôi chẳng khác nào được quý nhân phù hộ, nâng đỡ trong hầu khắp các lĩnh vực thi cử, cầu tài, cầu chức, công tác… Mọi sự đều thuận lợi thành công.

Sau năm 40 tuổi, dù là nam hay nữ, đại tiểu hạn và lưu niên nếu gặp Thiên khôi, sẽ thường trở thành quý nhân cho người khác, tức có thể nâng đỡ, làm lợi cho người khác.
Thiên Khôi là đầu, Thiên Việt là vai. Nên Khôi hay đứng thế trên Việt trên lá số Tử Vi.

2. Thiên Việt

Thuộc tính ngũ hành của sao Thiên việt là âm thủy, là trợ tinh thứ hai trong chòm Nam Đẩu. Hóa khí là âm quý, tức người sinh năm âm hoặc sinh ban đêm sẽ có quý khí, còn có tên gọi là Ngọc Đường quý nhân.

Sao Thiên việt cũng là một trong sáu Cát tinh, tương tự như sao Thiên khôi cũng là một quý nhân. Quý nhân của Thiên Việt khác Thiên Khôi ở chỗ là sự trợ giúp ngầm hoặc gián tiếp.

Tương tự như sao Hữu bật, sao Thiên việt cũng có tính đào hoa (thủy âm) nên thường gặp được quý nhân khác giới.
Quý nhân của sao Thiên việt thường đem lại những giúp đỡ không dễ nhận biết của những người cấp trên, quyền lực… hơn mình. Chứ không phải theo kiểu thuộc hạ, bạn bè, anh em, nô bộc… của Tả Hữu.

Các sao khác nếu gặp được sao Thiên việt, chỉ cần không có Sát tinh ở tam phương hội chiếu, sẽ thường xuyên được quý nhân giúp đỡ, nên mọi việc gặp nhiều thuận lợi.

3. Khôi – Việt khi ở các Cung:

Quý nhân đôi khi chính mình là quý nhân của mình
– Người có sao Quý nhân trong cung Mệnh thuộc loại hình tự cứu, chính họ là quý nhân của họ.
– Người có sao Quý nhân trong cung Huynh Đệ: Anh chị em dễ thành công. Trong tương lai họ sẽ nhận được sự giúp đỡ của anh chị em.
– Người có sao Quý nhân trong cung Phu Thê:  Vì được gả vào nhà giàu có hoặc lấy được người quyền quý mà có được sự giúp đỡ.
– Người có sao Quý nhân trong cung Tử Tức thì sẽ sinh được quý tử. Trong tương lai sẽ nhờ đứa con mà vận mệnh trở nên tốt đẹp.
– Người có sao Quý nhân trong cung Tài Bạch có hai trường hợp. Một là khi tài vận đang có vấn đề thì sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ. Hai là sẽ được bạn bè có điều kiện tốt về tài chính giúp đỡ tài chính.

– Người có sao Quý nhân trong cung Tật Ách:

Khi mắc bệnh sẽ gặp được bác sĩ tốt, cứu sống qua cơn hiểm nghèo.
– Người có sao Quý nhân trong cung Thiên Di: khi gặp bất cứ khó khăn gì ngoài ý muốn đều sẽ có người giúp đỡ, khó khăn được hóa giải. Ra ngoài hay giao du với người quyền quý.
– Người có sao Quý nhân trong cung trong cung Nô Bộc có thể kết bạn giao lưu với người cao quý.
– Người có sao Quý nhân trong cung Quan Lộc: trong công việc dễ dàng gặp được người giúp đỡ.

– Người có sao Quý nhân trong cung Điền Trạch: trên phương diện tiền tài có thể được các tiền bối giúp đỡ hoặc hưởng gia sản tiền nhân.
– Người có sao Quý nhân trong cung Phúc Đức: dù cho gặp bất cứ khó khăn hoạn nạn nào cũng đều có thể chuyển hung thành cát.
– Người có sao Quý nhân trong cung Phụ Mẫu: được sinh trưởng trong gia đình có điều kiện tốt. Cha mẹ sẽ không để họ phải chịu khổ.

4. Đặc tính Khôi – Việt khi thủ mệnh/thân

Nếu Mệnh Thân có sao này, chủ thông minh tài trí, vẻ ngoài uy nghi, xinh đẹp. Tính cách nhân từ, khí chất nhã nhặn thanh cao, hòa hợp với mọi người. Nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp đoan trang, một đời tất hay được quý nhân giúp đỡ.

Thiên Khôi Thiên Việt ở Mệnh Thân, tất người ham học, càng được nhiều cát tinh đồng cung, hội chiếu thì thuận lợi lớn cho thi cử. Tuổi nhỏ đã đỗ đạt khoa cử. Hai sao này, nếu nhập mệnh Thân cung, tuy không phú quý, cũng chủ thông minh. Vẻ ngoài nghiêm cẩn, được người khác tôn trọng kính nể.

Nữ mệnh Khôi Việt thủ mệnh, thường được sự trợ giúp của quý nhân. Trong đó đặc biệt là sự giúp đỡ của người khác phái. Thiên Việt có mang sắc thái đào hoa, còn Thiên Khôi thì không.

Khôi Việt Phụ Bật là phúc thọ, các sao trên ở Mệnh Thân cung, phúc thọ song toàn.

5. Các cách cục đẹp của Khôi Việt

a. TOẠ QUÝ HƯỚNG QUÝ:
Là cách toạ KHÔI hướng VIỆT, hoặc toạ VIỆT hướng KHÔI cách này chỉ gặp các tuổi Giáp, Ất, Mậu, Kỷ, Canh, Tân. Có câu:
“TOẠ QUÝ, HƯỚNG QUÝ chẳng phùng KHÔNG xứ. Gặp KHOA thời nhất cử thành danh.”
Gặp KHOA tức tạo thành cách KHÔI KHOA đỗ đầu kim bảng. KHÔNG xứ tức THIÊN KHÔNG

b. GIÁP KHÔI, GIÁP VIỆT:
Là cách chỉ có thể gặp tại 2 cung Thìn Tuất ở các tuổi Bính, Đinh, Nhâm, Quý. Phú viết:
“KHÔI VIỆT giáp Mệnh thiểu nhân tri”
Thiểu nhân tri là người tuổi trẻ đã hiểu biết sớm. Đây là cách cha mẹ anh em đều là tri thức, quý nhân tối thiểu ta cũng thơm lây, dễ tiếp thu tri thức của người thân.

c. KHÔI KHOA:
Chủ sự đứng đầu trong thi cử, còn chủ đứng nhất như đẹp nhất, hay nhất tuyệt vời nhất. Như người đẹp nhất, hoa hậu: KHÔI KHOA ĐÀO. Người có văn chương hay nhất: KHÔI KHOA XƯƠNG KHÚC…

– “Khôi Việt Xương Khúc Lộc Tồn phù, hình sát vô xung thai phụ quý”

– Khôi Việt Phụ Bật là phúc thọ, các sao trên ở mệnh thân cung, phúc thọ song toàn.