Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án du lịch Đảo Ngọc

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án du lịch Đảo Ngọc

Theo Công  Văn Số:  3621   /QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thanh hóa về việc 

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và lưu trú khách du lịch Đảo Ngọc tại Khu Kinh tế Nghi Sơn (Cấp lần đầu: Ngày 16 tháng 4 năm 2018)(Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 28 tháng 6 năm 2019)(Điều chỉnh lần thứ hai: Ngày 16 tháng 9 năm 2021)

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và lưu trú khách du lịch Đảo Ngọc tại Khu Kinh tế Nghi Sơn của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Đảo Ngọc đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 16/4/2018, điều chỉnh tại Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 28/6/2019, với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung về Tiến độ thực hiện dự án quy định tại Điều 1 Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

“Tiến độ thực hiện dự án:

  • Thời gian hoàn thiện hồ sơ thủ tục đến hết tháng 3/2022.
  • Thời gian xây dựng:
  • Giai đoạn 1: Tổ chức thi công hạng mục nhà ở lưu trú, nhà hàng café và một số hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật khu vực 2: Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021.
  • Giai đoạn 2: Tổ chức thi công nhà lưu trú thấp tầng dọc theo tuyến đường bao biển của dự án: Từ tháng 02 năm 2020 đến tháng 02 năm 2022.
  • Giai đoạn 3: Tổ chức thi công xây lắp khách sạn Đảo Ngọc 02, 03, nhà Bugalow và các công trình phụ trợ của dự án, mở rộng tuyến đường hiện trạng vào xã Nghi Sơn với quy mô mặt cắt là B=15,0m: Từ tháng 3/2022 đến tháng 3/2023.”

Tọa lạc tại bán đảo Nghi Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Khu nghỉ dưỡng sinh thái ĐẢO NGỌC sẽ đem đến cho du khách các dịch vụ du lịch, nhà nghỉ sinh thái phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn và dân cư trong vùng.

 

Dự án bao gồm 02 khu vực: Khu vực 1 với diện tích khoảng 5,72ha nằm ở phía Tây Bắc dự án, được bố trí các công trình khách sạn, nhà lưu trú khách, Burgalow, nhà hàng, cà phê… Khu vực 2 với diện tích khoảng 14,33ha nằm ở phía Đông Nam dự án, được bố trí các công trình khách sạn 5*, văn phòng, sân tennis, golf và bể bơi, Khu nhà lưu trú khách du lịch, Chòi ngắm cảnh…

Hiện tại, chủ đầu tư đã xây dựng xong Khách sạn, nhà hàng, bar cà phê và một số hạng mục phụ trợ và đưa vào khai thác sử dụng. Giai đoạn 2 đầu tư các hạng mục còn lại của dự án, dự kiến thực hiện đến năm 2021 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án.