CÁCH XEM ĐẠI HẠN TIỂU HẠN TRONG LÁ SỐ TỬ VI P1

CÁCH XEM ĐẠI HẠN TIỂU HẠN TRONG LÁ SỐ TỬ VI P1

Hỉ thần,Thiên hỉ hội hợp Vận sinh con

Thiên khôi,Thiên việt hội hợp Đỗ đạt, công danh làm ăn tốt, tin hay

Bạch hổ,Đường phù hội hợp Hay bị tai họa

Bạch hổ,Tang môn hội hợp Suy bại, ốm đau
Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp Hạn nặng, suy thoái, ốm đau

Hạn Tài Bạch có sao Lộc Tồn thì mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng.

Hữu bật,Tả phù hội hợp Vận sinh con

Hữu bật,Tả phù hội hợp Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

Lộc tồn,Thiên mã hội hợp Vận phát tài làm giàu

Đẩu quân Có biến cố trọng đại trong tháng

Long trì,Phượng các Trong nhà có việc vui mừng

Vận có sao Tang môn Có tang, nếu không cũng đau yếu (có thể mạch máu), mất của, tù tội

Hỏa tinh,Thiên mã hội hợp Bị nạn nhà cháy

Văn khúc,Văn xương hội hợp Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

Bạch hổ,Hoa cái,Long trì,Phượng các hội hợp Vận thi đậu, thăng tiến, công danh (Tứ Linh)

Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp Không nên gần ác thú

Phục binh,Thiên cơ hội hợp Hiển hách, chỉ huy quân đội
Bạch hổ tọa thủ và các sao Phi liêm hội hợp Mọi sự hanh thông, hoạnh phát hoạnh tài, trong nhà có chuyện vui mừng

Bạch hổ tọa thủ và các sao Tham lang hội hợp Mắc tai nạn xe cộ hay bị ác thú cắn đá