CÁCH XEM CUNG VÔ CHÍNH DIỆU TRONG TỬ VI

CÁCH XEM CUNG VÔ CHÍNH DIỆU TRONG TỬ VI – cụ Thiên Lương


TRẦN VIỆT SƠN (luận theo kinh nghiệm cụ Thiên Lương)

Những ngày cuối năm đã được dung để cầu học nơi các vị uyên thâm Tử Vi trong mục đích được biết rồi được trình bày trên Khoa học huyền bí. Thắc mắc trong lúc tất niên để hướng đến năm mới là về chữ Phúc. Chữ Phúc trong Tử Vi hay chữ Phúc trong quan niệm Đông Phương thật là khó giải thích. Phải chăng nó có nghĩa là hạnh phúc, le Bonheur? Có thể mà cũng không hẳn. Trong hiểu biết của Đông Phương, phúc còn có nghĩa 1 sự huyền bÍ nào đó, để đem lại 1 sức hỗ trợ của trời đất quỷ thần hoặc tổ tiên, hoặc tạo nên do chÍnh cuộc sống lành nhân đức của mình, để giúp cho mình 1 cuộc sống thoát khỏi những đau khổ, những phiền muộn… Nhưng như thế cũng có nghĩa là hạnh phúc, thêm phần ám trợ.

Trong Tử Vi, chữ Phúc có đủ các nghĩa ứng đến đủ các phương diện của hạnh phúc. Một người gặp hạn “chắc chết” – liệu sẽ chết chăng? Người ta xem Phúc đức có khá thì tức là cứu vãn được. Một người nghèo khốn, khổ sở có được khá lên phần nào không? Người ta xem cung Phúc Đức. một người có cung Tử tức xấu, người ta xem Phúc đức xem có thể có con không? Cung phúc sửa đổi được Mệnh: mệnh xấu mà Phúc đức tốt có thể bớt xấu. Mệnh tốt mà Phúc đức xấu có thể bớt tốt. tật ách xấu, có thể nhờ Phúc đức mà giải đi.

Tiếng Phúc trong Tử Vi lại đi kèm tiếng Đức, phải chăng có them cái nghĩa là có đức hạnh trong việc ăn ở thì sẽ đem lại phúc tốt? Nhưng cũng không hẳn thế. Đức cũng như Phúc. Tự chữ Đức cũng hàm cái nghĩa Phúc ở trong. Thiết tưởng ta cứ hiểu chữ Phúc như 1 sức huyền bÍ giúp ta giải những cái xấu trong cuộc đời (trong mọi phương diện), để đem cho ta những cái tốt.

PHÚC MÃN ĐƯỜNG

Cụ Thiên Lương có kể, hồi còn nhỏ, các cụ đọc cho mấy chữ trên bức hoành phi:”PHÚC MÃN ĐƯỜNG”. Phúc đầy nhà – quả thật cái đó đáng là cái ước mong tuyệt đỉnh của con người hơn là tài lộc, ruộng vườn thẳng cánh cò bày, hay là quan cao chức lớn.

Cụ Thiên Lương mới hỏi các cụ tổ chỉ có thể bảo rằng Phúc là cái gì vô hình, vô sắc, có thể nhỏ mà lớn vô cùng, có thể rộng bao la bao trùm hết cả bầu trời, mà con người, các gia đình cần có để được sống an vui, tốt lành, thịnh vượng.

Tuy rằng định nghĩa mơ hồ, nhưng tại sao ta lại không chấp nhận cái định nghĩa mơ hồ đó, cho 1 sự kiện rất là huyền bí. Cho cái Phúc đó 1 cái gì có hình, có sắc, lại không được là vì cũng có người quan cao chức trọng mà không có Phúc, có người tiền bạc đầy nhà mà chưa phải là Phúc, nếu những người đó gặp cảnh gia đình lục đục, sống đầy lo lắng, hoặc gặp những tai ương….

Định nghĩa mơ hồ kia đã giúp cụ Thiên Lương suy luận rồi chiêm nghiệm, thấy được 1 cách Phúc tốt lạ lùng trên lá số tử vi, khi cung Phúc Vô Chính Diệu mà không bị phá cách.

CUNG PHÚC VÔ CHÍNH DIỆU

Phúc là 1 cái gì bao la, không hình, không sắc. Biểu tượng cái gì bao la, không hình, không sắc chÍnh là cung Vô ChÍnh Diệu, nơi hư không. Vùng hư không phải chăng biểu tượng cho 1 cái Phúc thật cao quý, nhất là khi hư không lại không bị phá, mà còn được Nhật Nguyệt sang sủa chiếu vào?

Sau nhiều chiêm nghiệm, cụ Thiên Lương thấy rằng cung Phúc mà VCD thì rất tốt. Phúc mà VCD cũng như Phúc được Tử Vi ở Ngọ, hoặc Tử Phủ đồng cung, có Khoa, Quyền Lộc. Nếu Phúc VCD mà được thêm Nhật Nguyệt sang sủa chiếu, lại càng tốt nữa, đương số không gặp những tai nạn khổ nhọc nào, cứ đều đều mà lên, cuộc đời kể như hoàn hảo.

Những cách chiếu của Nhật Nguyệt sang sủa như sau:

  • Phúc VCD tại Mùi có Nhật tại Mão, Nguyệt tại hợi chiếu
  • Phúc VCD tại Thân có Nhật tại Dần, Nguyệt tại TÍ
  • Nếu Phúc VCD có Nhật Nguyệt hãm, nhưng lại có Tuần Triệt làm cho sang lên hoặc là bị Nhật Nguyệt tối chiếu nhưng lại được Đào hồng Hỉ làm cho sang lên thì cũng rất tốt nhưng không lên điều hòa như 2 cách trên mà được hưởng những cơn bộc phát bất bình thường. Bột phát rồi vẫn giữ được cái tốt. Cơn bột phát có khi thật mạnh, 1 bước nhảy lên cảnh sang giàu. Ví dụ như Phúc VCD tại cung Sửu, có Nhật Tuần ở Dậu và Nguyệt Triệt ở Tị

Những cách kể trên được đơn thuần như vậy hay được them những sao tốt khác là rất tốt, tức là chưa kể đến những sao xấu khác. Nhưng dù nó gặp những sao xấu, cũng không phải là bị phá cách và xấu hẳn, chỉ là bớt tốt thôi. Hay nói khác đi, là những cái xấu nếu gặp cũng bị cách cung Phúc VCD có Nhật Nguyệt sang chiếu, làm giảm xấu đi.

CUNG ÁCH VÔ CHÍNH DIỆU

Cung ách được VCD là rất tốt. Cung ách mà VCD có nghĩa là thoát được cái tai ách, sự tốt đó của cung Giải ách có khi còn hơn cả cách được Triệt ở ách.

Về cung Giải ách, cụ Thiên Lương cho biết rằng cứ gặp những sao xấu nào là gặp những ách tương ứng. Như gặp Cự Môn, Thiên hình chiếu ách, một than hữu đã bị mấy lần tù đày khi đến hạn. Cụ lại cho biết 1 kinh nghiệm rất quan trọng là cung ách mà thuộc cách Cơ Nguyệt Đồng Lương thì đương số hay bị nội thương (bệnh tật); cung ách thuộc Sát Phá Tham, đương số hay bị tai nạn. nếu cung ách VCD mà có Cơ Lương chiếu, điều đó có nghĩa là đương số gặp nội thương, tật bệnh, nhưng được tai qua nạn khỏi. Cung ách VCD mà có Sát Phá Tham hợp chiếu, điều đó có nghĩa là đương số hay gặp tai nạn nhưng thoát nạn.

– Một thân hữu có cung Giải ách VCD tại Thân, xung chiếu là Cự Nhật, có Cơ Lương tại Thìn và Đồng âm tại TÍ chiếu: than hữu đó bị những trận đau bệnh chắc chết, vì lúc nhỏ bị đủ các chứng lao phổi, lao hạch có, lao xương sống, lao nhọt lạnh (thời kỳ chưa có thuốc), thế mà khỏi được. Lớn lên lại bị những trận huyết áp cao dữ dội, tưởng chết, thế mà lại vẫn còn sống.

– Một thân hữu khác cũng có cung ách VCD có SPT hợp chiếu, cuộc đời là 1 chuỗi tai nạn xe cộ, có những lần tưởng chết mười mươi, thế mà vẫn thoát nạn đều đều. lạ nhất là có 1 lần ngồi chung xe jeep với mấy người, xe bị lật xuống ruộng, người nào cũng máu me tùm lum, thương tích đầy mình, riêng ông ta lại đứng lên đi như thường, trầy trụa cũng không bị.

Nói đến cung VCD mà được tốt trên cung số chỉ có 2 cung Phúc đức và Giải ách là được tốt nếu VCD, còn các cung khác (không kể cung Mệnh), gặp VCD là bị xấu hay bị giảm kém. Câu chuyện này, chúng tôi sẽ trình bày trong số sau.

Trong kỳ trước, chúng tôi đã nêu lên kinh nghiệm cụ Thiên Lương về các cung Phúc Đức và Giải Ách VCD. Những cung đó VCD là tuyệt hảo: được hưởng phúc lớn, được giải khỏi mọi tai nạn. Có thể chúng tôi còn thuật thiếu sót hoặc là chưa có những giải thích. Nhưng chúng tôi đã can cụ Thiên Lương tự tay viết ra kinh nghiệm cho rõ rang với những giải thích, cụ đã chấp thuận. Bởi thế chung tôi xin loan báo trước: giai phẩm tới sẽ có bài của cụ Thiên Lương về các cung VCD trên lá số. Còn về cung Mệnh VCD, chúng tôi đã trình bày đầy đủ trong 1 số trước nữa năm ngoái.

CUNG TÀI, CUNG QUAN VÔ CHÍNH DIỆU

Trái với 2 cung Phúc và Giải ách VCD là được tốt, 2 cung Tài Bạch và Quan Lộc mà VCD thì lại xấu. Trong các cung trên lá số, ngoài trừ cung Mệnh đã giải thÍch với những cách khác nhau, sự kiện VCD tại các cung được hiểu như sau:

– VCD tại Phúc và ách: rất tốt
– VCD tại Tài và Quan: xấu nhiều
– VCD tại các cung Phụ, Điền, Nô, Di, Tử, Phối, Huynh: xấu vừa

VÔ CHÍNH DIỆU TẠI TÀI

VCD tại Tài bạch là 1 yếu tố xấu cho tiền tài. Nếu các cách khác tại Tài đều tốt, nhưng cung Tài lại VCD, ta không thể đoán ngay rằng đương số giàu có: các cách giàu có thật rõ ràng, nhưng cung Tài lại VCD thì ta phải đoán là đương số túng thiếu.

VCD tại tài làm cho kém tiền bạc; cũng có những người được quá nhiều cái tốt và có nhiều tiền thì VCD làm giảm hẳn đi, bằng cách này hay cách khác: hoặc giảm về số lượng, hoặc giảm bằng cách tăng nhu cầu lên khiến cho vẫn túng thiếu. Trong đời ta thường thấy có người làm lương nhiều, thu hoạch nhiều nhưng không thể giàu có được.

VÔ CHÍNH DIỆU TẠI QUAN

Sự kiện VCD tại cung Quan cũng làm cho giảm hẳn những cách tốt, nó làm cho cung Quan bị hỏng. Ví dụ: bình thường với các cách tốt tại Quan, ta đoán 1 người có chức cao, quyền hành lớn, nhưng tại cung Quan đó lại không có chÍnh tinh, thì ta phải đoán trái lại, người đó là người chức việc nhưng không thể làm lớn được, chỉ giữ những chức nhỏ. Cũng có thể gặp hạn thật tốt mà người đó bốc lên mạnh – nhưng bốc rồi lại xuống, bởi vì nền tảng Quan lộc của người đó là chức thấp.

Vậy ta giải đoán: cung Tài mà VCD thì tài lộc kém, hoặc có tiền mà cũng như không. Còn cung Quan mà VCD thì bị hỏng, không thể giữ chức cao.

VÔ CHÍNH DIỆU Ở CÁC CUNG KHÁC

Các cung khác mà VCD thì đều bị giảm đi. Sự giảm này chỉ là giảm đi phần nào chứ không phải là giảm nặng. Những cái giảm đó không thể xác định được, còn phải tùy theo các sao khác, chỉ biết là có giảm, giảm cách này hay cách khác.

VCD THÌ LẤY CHÍNH DIỆU ĐỐI CUNG

Một kinh nghiệm cổ điển ghi rằng: ”1 cung không có chÍnh diệu thì lấy chÍnh diệu đối cung làm sao chính của mình”. Ví dụ cung Giải ách không có chÍnh tinh, thì lấy chÍnh tinh của cung Phụ Mẫu làm chính tinh của cung Giải ách.

Cụ Thiên Lương cho biết rằng “có trường hợp làm như vậy là đúng, có trường hợp làm như vậy là sai”. Thật thế, có trường hợp chÍnh tinh ở đối cung là của mình, nhưng cũng có thể chính tinh đó không phải của mình. Muốn biết chÍnh cung có là chÍnh tinh của cung VCD bên này hay không, cần phải xét âm Dương và xét các hành của tam hợp.

Mỗi cung nằm trong 1 bộ tam hợp, và mỗi bộ tam hợp thuộc 1 hành. Các bộ tam hợp như ta đã biết là:

– Thân Tí Thìn thuộc Thủy
– Tị Dậu Sửu thuộc Kim
– Dần Ngọ Tuất thuộc Hỏa
– Hợi Mão Mùi thuộc Mộc

Một cung chính và 1 cung chiếu, mỗi cung thuộc 1 bộ tam hợp. Như cung Thân VCD thì có thể lấy chính diệu ở cung Dần là Cự Nhật thay thế không? Ta xét Thân nằm trong tam hợp Thân Tí Thìn thuộc Thủy, còn Dần ở tam hợp Dần Ngọ Tuất thuộc hỏa: Thủy khắc Hỏa, vậy chính cung khắc được cung đối, như vậy là có thể đoạt được chính tinh ở cung đối làm của mình. Trường hợp này có thể coi chính tinh ở cung Dần như của cung Thân VCD.

Ngược lại, cung chính là Dần mà VCD thì có thể lấy được chính tinh ở cung đối là cung Thân không? Dần thuộc tam hợp Hỏa, Thân thuộc tam hợp Thủy, Thủy khắc Hỏa tức là chính tinh ở đối cung khắc lại mình, thì tuyệt nhiên là không thể lấy chÍnh tinh ở đối cung gán vào cung chính được.