XEM HẠN TỬ HẠN CHẾT CỦA ĐỜI NGƯỜI

XEM HẠN TỬ HẠN CHẾT CỦA ĐỜI NGƯỜI

Nếu bạn đọc dày tâm nghiên cứu sâu đối với Tử vi đẩu số cũng có thể đoán biết được tình hình sinh tử của đời người.

 1. Văn xương, Vũ khúc tại cung Nô bộc hoặc cung Tật ách, đại, tiểu hạn gặp điều này khó tránh họa nghiêm trọng.
 2. Liêm trinh, Thất sát thêm sát tinh tọa cung Thiên di, vào năm Bính có họa lớn.
 3. Tham lang, Văn xương tọa cung Mệnh, đại, tiểu hạn có sát tinh, hóa kỵ, có tai nạn máy bay, hoặc nạn rơi từ trên lầu cao xuống mà tính mạng gặp nguy khó.
 4. Lưu niên của Tang môn có Cự môn và Thiên khốc, Thiên hư đồng cung, có tang.
 5. Đại, tiểu hạn gặp Tham lang, Văn xương, Văn khúc tại Sửu, Mùi có nạn sông nước.
 6. Đại hạn tại cung Thiên di, tiểu hạn có Dương nhẫn, Đà la xung chiếu, chủ bất lợi.
 7. Đại, tiểu hạn có Cự môn, Hỏa tinh, Dương nhẫn đồng cung, chủ bất lợi, tính mạng gặp nguy khó.
 8. Đại tiểu hạn có Vũ Khúc, Linh tinh, Văn xương, Đà la tại Thìn địa, e là tính mộng khó giữ.
 9. Liêm trinh, Tham lang đồng cung, ắt vì ham mê tửu sắc quá độ mà tính mạng khó giữ.
 10. Tham lang, Đà la đồng cung, có thể vì hưng phấn quá mức mà qua đời.
 11. Đà la và Hỏa tinh hoặc Linh tinh đồng cung, có thể mắc phải bệnh truyền nhiễm ngoài da hoặc bị bệnh ổn dịch truyền nhiễm mà qua đời.
 12. Đại, tiểu hạn của cung Tật ách có Thiên diêu, trong nhà có việc tang.
 13. Đại, tiểu hạn có Hóa kỵ, thêm sát tinh ở chỗ hãm địa thì người trong nhà hoặc bản thân chịu thương vong.
 14. Đại, tiểu hạn gặp Thiên không, Địa kiếp, nhẹ là phá sản, sinh bệnh, nặng tính mạng khó giữ.
 15. Đại, tiểu hạn gặp sát tinh, việc gì cũng không thuận lợi, lo lắng muộn phiền khác thường, làm tổn thương vợ con hoặc tự làm tổn thương mình.
 16. Đại, tiểu hạn có Thiên không, Địa kiếp, hoặc Thiên thương, Thiên sứ, lại thêm sát tinh, nhẹ thì phá sản, mất quan chức, bệnh tật, nặng e tính mạng khó giữ.
 17. Đại, tiểu hạn có Thiên mã, lại thêm Thiên không, Địa kiếp, nhẹ thì là có tai nạn bệnh tật, nặng e tính mạng gặp nguy khó.
 18. Đại, tiểu hạn có Thiên diêu thêm sát tinh tọa chỗ lạc hãm, vì sắc mà gặp họa.

Xin xemm thêm phần Tử vi đẩu số tham ngộ – Phần định luật thứ 2 của Phan Tử Ngư

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)