Tuổi Xông Nhà Đẹp Nhất Năm 2020 Canh Tý

 

Tuổi xông nhà đẹp nhất năm 2020 Canh Tý – Phù Hợp Cả Ngũ Hành và Cung Mệnh. (Tuổi nam đi xông nhà)

Nếu như bạn là chủ nhà. 1 năm vừa qua sức khỏe tốt, kinh tế làm ăn khấm khá. Nếu thấy trùng với tuổi bảng ở dưới hãy tự xông đất cho nhà mình năm Canh Tý 2020! (Chính mình xông cho đất nhà mình)

Còn nếu bạn là gia chủ mà chưa có tên trong bảng hãy tìm 1 người trong đó phù hợp Ngũ Hành và Cung Mệnh với mình để xông nhà! (Vẫn tìm trong bảng)

Còn nếu tìm không được trong số đó thì chỉ tiêu sẽ thu hẹp lại mà không được cả ngũ hành và cung mệnh! (Tính theo năm 2020)

Không có mô tả ảnh.