NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA LÁ SỐ 2 ĐỜI CHỒNG

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA LÁ SỐ 2 ĐỜI CHỒNG

Những đặc điểm của lá số 2 đời chồng Thông qua hai lá số của nữ mệnh hai đời chồng trên ta rút ra được một số những đặc điểm về cách cục này như sau

1 – Đặc điểm thứ nhất của lá số tử vi 2 đời chồng Cung Phu Thê thường có biểu hiện xấu. Khi gặp các sao Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Hóa Kỵ, Thiên Hình, Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp… thì phần nhiều bất hạnh trong gia đạo và dễ gặp cảnh chắp nối nhân duyên. Có trường hợp thì chồng cũ bị bệnh hoặc tai nạn rủi ro, có trường hợp thì gặp phải người không ra gì, vũ phu, đối xử tàn tệ, đến một ngày nào đó thì ly hôn tìm đối tượng mới là giải pháp cuối cùng của họ

2 – Đặc điểm thứ 2 của lá số đa phu Cung Phúc Đức luôn luôn hội chiếu với cung Phu Thê, trong trường hợp cung Phúc Đức xấu, tất sẽ có ảnh hưởng đến đời sống gia đạo. Đặc biệt khi gặp các sao Cô Thần, Quả Tú, Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỷ và sát tinh thì chuyện tình cảm không lợi cả với đương số và nữ nhân trong họ hàng. Nhiều người có tìm hiểu về Phong Thủy có thể nắm được bại cuộc về âm phần phúc đức, hay phong thủy dương trạch ảnh hưởng đến điều này

3 – Đặc điểm thứ 3 của lá số 2 đời chồng Cung Nô Bộc chỉ những nhóm đối tượng là bạn bè, đồng nghiệp, người giúp việc, nhân viên và nhân tình. Trong trường hợp cung Nô Bộc tốt mà còn có cả các sao tình ái thì nhiều khả năng có những quan hệ ngoài hôn nhân, và sau khi ly hôn thì họ tiến hành đi bước nữa. Những bộ sao chỉ tình trạng này bao gồm Thai, Phục Binh, Đế Vượng, Tướng Quân. Hay các sao đào hoa như Tham Lang, Liêm Trinh, Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Riêu, Mộc Dục…

4 – Đặc điểm thứ 4 về lá số người 2 chồng Cung Tử Tức có dấu hiệu có con dị bào thì việc kết hôn hai lần đối với nữ mệnh càng ứng nghiệm hơn. Các sao ở cung Tử Tức bao gồm có Phá Quân, Thất Sát, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thái Âm, Thiên Lương, Cự Môn, Tả Phù, Hữu Bật, Thai, Phục Binh, Tướng Quân, Đế Vượng… chỉ về cách cục có con dị bào.

5 – Đặc điểm thứ 5 về lá số tử vi của người lấy 2 chồng Về điều kiện sao. Giống như những cách cục khác bất lợi cho gia đạo, nên việc dự đoán nữ mệnh hai đời chồng cần xem xét thêm hai sao Phá Quân và Thái Âm. Sao Thái Âm chỉ quan hệ gia đạo, sao này mà mờ hãm, bị ám tinh xâm phạm như Thiên Riêu, Hóa Kỵ, Đà La, Kình Dương thì gia đạo thường có sóng gió, xáo trộn. Phá Quân là sao chỉ phu thê, chồng vợ khi sao này gặp Địa Không, Địa Kiếp thì nhiều khả năng gia đạo bất hạnh

6 – Đặc điểm thứ 6 của lá số tử vi 2 đời chồng Các sao tình duyên. Khi các sao Tham Lang, Liêm Trinh, Đào Hoa, Hồng Loan… tọa thủ ở cung Mệnh, cung Thân, cung Phu Thê, cung Phúc Đức mà gặp nhiều sao xấu và mờ hãm thì gia đạo rất bất ổn vì các sao này là các sao Đào Hoa, chỉ về tình cảm, khi gặp tình trạng xấu thì tình cảm biến động, thiếu sự chuyên nhất

7 – Đặc điểm thứ 7 của lá số đa phu Ngoài những điều kiện kể trên thì các trợ tinh cũng góp phần đáng kể làm nên cách cục này. Phụ tinh cần lưu ý đó là Tả Phù, Hữu Bật – bộ sao này chỉ chắp nối, số nhiều, khi chúng ở các cung Phu Thê, Tử Tức thì gia đạo chắp nối và dễ có con dị bào. Những sao tình cảm khác như Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Riêu, Mộc Dục, Thai, Đế Vượng… khi tọa thủ ở cung Mệnh, cung Phu Thê, cung Tử Tức thường dẫn đến tình trạng hai đời chồng, và có thể có con dị bào nữa.