MỆNH CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Bốn sao Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương tập trung tại các cung mệnh, tài, quan (Cần phải xuất hiện đồng thời cả 4 sao).

Ưu điểm: Có tài hoạch định, có năng lực làm việc và trợ giúp, nếu làm việc tại các cơ quan nhà nước, sự nghiệp hành chính sẽ có triển vọng tốt, đảm nhiệm chức vụ cao, phù hợp với các lĩnh vực giáo dục, truyền thông, văn hóa hoặc các công việc đòi hỏi chất xám, kỹ thuật, hoặc các nghề môi giới, tư vấn, đại lý, kinh doanh cửa hàng.

Khuyết điểm: Nếu bốn sao trên trấn mệnh tại cung Dần Thân sẽ bất lợi về mặt tình cảm, tính cách trầm lặng hoặc dễ kích động.

Với cách cục này, Thiên Đồng, Thiên Lương trấn mệnh tại cung Dần, Thân, hoặc Thiên Cơ, Thái Âm chấn mệnh tại cung Dần Thân, tại cung tam phương tứ chính nhất định phải có 4 sao Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thái Âm gia hội, lại có các sao Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật gia hội mới phù hợp cách cục này hoặc tại cung Thân cung Mệnh có đầy đủ bốn sao trên hội cát tinh cũng được coi là cách cục này, nhưng tại cung tam hợp bắt buộc phải có sao Văn Xương, Văn Khúc. Người nào sở hữu được cách cục này phần nhiều làm trong cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp quy mô lớn, giữ các chức vụ như quản lý, ngoại vụ, kế hoạch, văn thư, thiết kế, sự nghiệp thường ổn định, ít gặp rủi ro. Nếu có cách cục tốt sẽ được phú quý hơn người, nếu gặp sát tinh là phá cục. Cũng có khi làm nghề tự do nhưng vẫn được thành danh nhờ tài nghệ sở trường. Nếu cung mệnh an tại cung khác nhưng được 4 sao trên hội chiếu, cũng được coi là thuộc cách cục này.

Khuyết điểm của cơ nguyệt đồng lương là gì?

Đây là hiện tượng cả 4 sao Thiên Cơ, Thái  Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương đều quy tụ về trấn mệnh tại cung Dần Thân. Điều này làm ảnh hưởng đến mặt tình cảm của chủ nhân.

Họ thường rất nhạy cảm và dễ bị tình cảm chi phối. Những người này thường dễ bị kích động và có tính trầm lặng, ít nói. Vì vậy đôi khi họ thường khiến người khác hiểu lầm do không thích giải thích nhiều.

Theo ngũ hành, Thiên Lương và Thiên Đồng là trấn mệnh của cung Dần, Thân. Hay Thiên Cơ và Thái Âm là chấn mệnh của cung Dần Thân. Điều này có nghĩa là tại các cung tứ chính phải hội tụ đủ cả 4 sao Thiên Cơ, Thiên Lương, Thiên Đồng, Thái Âm. Bên cạnh đó, còn phải có thêm sự xuất hiện của Hòa Quyền, Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Khoa, Văn Xương, Thiên Khôi… Phải có đầy đủ các sao này mới được gọi là cách cục. Điều bắt buộc của cung tam hợp là sự xuất hiện của Văn Khúc và Văn Xương.

Người nào sở hữu được cách cục hài hòa và cân đối này ắt sẽ làm nên nghiệp lớn. Nếu buôn bán kinh doanh sẽ nhanh chóng phát tài, nổi danh bốn phương. Nếu theo nghiệp nhà nước sẽ trở thành lãnh đạo, được người người tôn trọng, sự nghiệp thăng hoa, ít gặp rủi ro.

Nếu cơ nguyệt đồng lương có cách cục tốt thì đời này sống quả không uổng. Cuộc đời giàu sang, phú quý hơn người. Còn nếu gặp phải sát tinh thì cuộc đời trúc trắc gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Những người này mệnh sinh ra ắt sẽ thành công. Dù làm nghề gì, ở đâu cũng được 4 sao hội chiếu phù hộ, mang lại điềm lành. Chỉ cần có sự kiên trì, ăn ở đức độ, hiền lành thì ắt sẽ thành danh, được nhiều người biết đến.

Ca Quyết như sau:

Dần Thân tứ diệu mệnh gia lâm

Tổ tông căn nguyên định hữu thành

Đao bút chỉ trung nghi tác lực

Vinh hoa phát vượng tại công môn

Dịch nghĩa:

Dần Thân cung mệnh bốn sao cát

Sự nghiệp tổ tông ắt có nguồn

Ngọn bút, lưỡi gươm nên có lực

Vinh hoa vượng phát tại công môn

Trong kinh văn có viết: “Cơ Nguyệt Đồng Lương được làm quan”, ” Cơ Nguyệt Đồng Lương có phúc” ” Dần Thân Tối hỷ Đồng Lương hội (Dần Thân thích nhất gặp Đồng Lương), “Tỵ Hợi gặp Đồng Lương, Cơ, Nguyệt phần nhiều chủ làm quan” (Tại cung Thân tập hợp đủ bốn sao này mới hợp cách), ” Thái Âm cùng Thiên Cơ, Xương Khúc cùng ở Dần, Nam làm nô bộc, nữ nô tì”.