CHẤP THUẬN DỰ ÁN KHOÁNG NÓNG QUẢNG YÊN

CHẤP THUẬN DỰ ÁN KHOÁNG NÓNG QUẢNG YÊN

Ngày 01/10/ 2020 theo Quyết định số 3832:/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương với các nội dung sau đây:

1. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo
quy định của pháp luật về đấu thầu.
2. Tên dự án: Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên,
huyện Quảng Xương.
3. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng
xã hội, nhà ở, công trình vui chơi giải trí và các công trình khác thuộc dự án
phục vụ nhu cầu đất ở, nhà ở, du lịch, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí và
nhu cầu khác cho người dân trong khu vực, du khách; góp phần chỉnh trang bộ
mặt đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
4. Quy mô dự án:
a) Diện tích sử dụng đất: Khoảng 995.663 m2
b) Quy mô xây dựng: Đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ
tầng xã hội, nhà ở và các công trình khác theo Quy hoạch chi tiết xây dựng của
dự án đã được phê duyệt (Quyết định số 3546/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của
Chủ tịch UBND tỉnh), gồm các hạng mục:
– Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật với quy mô diện tích đất
khoảng 995.663 m2 (san nền, đường giao thông, bãi đỗ xe, cấp – thoát nước, cấp
điện, điện chiếu sáng, cây xanh, phòng cháy, chữa cháy, trạm xử lý nước thải,
trạm cấp nước khoáng nóng; khu tập kết rác).
– Đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình nhà quản lý điều hành.
– Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng xã hội, gồm: trường
liên cấp; trường mầm non; công viên chuyên đề; nhà sinh hoạt cộng đồng.
– Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình dịch vụ thương mại, gồm:
Khu ONSEN cộng đồng (dịch vụ tắm khoáng); trung tâm ẩm thực Nhật Bản;
khu ONSEN VIP; khu tổ chức sự kiện.
– Đầu tư xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở
liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và biệt thự tứ lập; đầu tư xây dựng
hoàn thiện nhà ở chung cư 9 và 12 tầng.
c) Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở: Khoảng 2.461 căn nhà ở, gồm: 231 căn
liền kề, 464 căn biệt thự xây thô, hoàn thiện mặt trước và khoảng 1.766 căn hộ
chung cư hoàn thiện.
d) Quy mô dân số: Khoảng 9.838 người.
e) Quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Không.
f) Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và
ngoài phạm vi dự án:
– Đối với hạ tầng trong phạm vi dự án:
+ Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư đồng bộ các công trình theo
quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, bao gồm các hạng mục công
trình theo quy định tại mục b nêu trên.
+ Sau khi đầu tư hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã
hội (nhà sinh hoạt cộng đồng) của dự án, nhà đầu tư bàn giao lại các công trình
này cho nhà nước quản lý, sử dụng theo quy định. Đối với các công trình nhà ở
liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự tứ lập, nhà ở chung cư, nhà
quản lý điều hành, trường mầm non, trường liên cấp, khu ONSEN cộng đồng,
trung tâm ẩm thực Nhật Bản, khu ONSEN VIP, khu tổ chức sự kiện, công viên
chuyên đề thuộc dự án, sau khi đầu tư hoàn thành dự án theo quy định, nhà đầu
tư được phép quản lý, kinh doanh và khai thác theo quy định của pháp luật.
– Đối với hạ tầng đô thị ngoài phạm vi dự án: Các công trình hạ tầng đô
thị ngoài phạm vi dự án do nhà nước quản lý theo quy định.
5. Vốn đầu tư của dự án: Khoảng 6.848.910 triệu đồng (bằng chữ: sáu
nghìn, tám trăm bốn mươi tám tỷ, chín trăm mười triệu đồng). Trong đó:
– Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư) là 6.161.384 triệu đồng;
– Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án là 687.526 triệu đồng.
Nhà đầu tư trúng thầu phải huy động 100% nguồn vốn hợp pháp để thực
hiện dự án theo quy định. Vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, làm cơ
sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; không sử dụng để tính toán
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư trúng thầu
của dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện
theo quy định của pháp luật về đất đai.
6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư
được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích
sử dụng đất); người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất
ổn định lâu dài theo quy định pháp luật về đất đai.
7. Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc địa phận xã Quảng Yên, huyện
Quảng Xương; cụ thể phạm vi, ranh giới như sau:
– Phía Bắc giáp Quốc lộ 45;
– Phía Nam giáp kênh tưới B22 và đường giao thông thôn Chín Cảnh;
– Phía Đông giáp sông Lý;
– Phía Tây giáp đường giao thông thôn Yên Bình.
8. Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 04 năm (kể từ ngày phê duyệt
kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư); dự kiến: từ quý
IV/2021 đến quý IV/2025.
9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: Nhà đầu tư được hưởng
các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật.