Xứ Thanh Không Phải Là Nơi Có Nhiều Trạng Nguyên Của Cả Nước

Xứ Thanh Không Phải Là Nơi Có Nhiều Trạng Nguyên Của Cả Nước

Xưa này mọi người thường nhầm tưởng Tam Hoa nhiều ở Xứ Thanh. (Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa)

Tuy nhiên Trạng Nguyên nhiều nhất ở Vùng Đất Quan Họ Bắc Ninh. (Trạng Nguyên thì làm cao lắm cũng chỉ lên Tể Tướng, còn Vua là Vua)

Theo sau đó là Hải Dương… Hà Nội và Nam Định Cũng góp phần không ít.

– Trạng Nguyên được xem như Thủ Khoa Bây Giờ.

– Còn việc vua chúa được xem như Tổng Bí Thư & Chủ Tịch Nước Bây giờ.

– Các Chức Danh Khác như Tể tướng tương đương Thủ Tướng

– Thượng thư tương đương chức Bộ Trưởng

Nói vậy để hiểu được nhân sự đóng góp cho quốc gia rành bạch.

Không phải cứ Trạng Nguyên là phải làm thế này thế kia.

Vua 1 nước chỉ có 1. Trạng nguyên hay tam hoa 1 triều đại thì vô vàn.

Điều đó cũng lý giải cho hiện đại bây giờ. Không phải Ông Thủ khoa là sau này ông sẽ làm được chức này chức kia .vvv

Thanh Hóa không có tên nhiều trong Tam Hoa nhưng lại là Nơi có nhiều phát tích triều đại hay là nơi có nhiều Vua Chúa nhất nước Ta.